ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

 สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ซึ่งประกอบไปด้วย...
       1. หัวข้อ "คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวินัยของข้าราชการ" 
       2. หัวข้อ "ความรับผิดของรัฐและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
       - ดร. ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
       - นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท และค่าบริการอินเตอร์เน็ต 10 บาท)
โดยสามารถเบิกได้จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : วุฒิบัตร กระเป๋า เอกสารวิชาการ และเอกสารประกอบการบรรยาย)

        โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (ชำระค่าลงทะเบียนได้ภายในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565) คลิก https://admincourtspntraining.thaijobjob.com ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดโครงการ คลิก https://bit.ly/3HAvd7n
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3543 2333 ต่อ 2203 หรือ 2207 โทรศัพท์มือถือ 095 716 4666 (ส.ต.อ. กิตติวัฒน์ ทองน้อย) หรือ 086 373 1844 (นางสาวชุตินธร บัวทอง) หรือคลิก https://line.me/ti/g/zYcIflzwIe

Share


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 20 มิ.ย. 2565, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

17 ส.ค. 2565 : สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565, 16:14 น.อ่านต่อ
16 ส.ค. 2565 : วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565, 15:34 น.อ่านต่อ
16 ส.ค. 2565 : ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565, 13:43 น.อ่านต่อ
16 ส.ค. 2565 : ศาลปกครองยะลาร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 4 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
16 ส.ค. 2565, 13:32 น.อ่านต่อ
16 ส.ค. 2565 : สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉ...
16 ส.ค. 2565, 11:11 น.อ่านต่อ
12 ส.ค. 2565 : สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...
12 ส.ค. 2565, 20:35 น.อ่านต่อ