ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานศาลปกครองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 522 คน โดยมี นายวชิระ  ชอบแต่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference) โปรแกรม Cisco Webex Meetings การอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือต่อเนื่องของทั้งสองหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติที่ดีตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้อำนาจทางปกครองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะส่งผลให้เกิดการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชน

 

ข้อมูลและภาพข่าว วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

Share


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 17 มิ.ย. 2565, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

18 ส.ค. 2565 : ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร...
18 ส.ค. 2565, 14:44 น.อ่านต่อ
18 ส.ค. 2565 : สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
18 ส.ค. 2565, 14:36 น.อ่านต่อ
18 ส.ค. 2565 : ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดทำการ 19 ปี...
18 ส.ค. 2565, 14:21 น.อ่านต่อ
17 ส.ค. 2565 : สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565, 16:14 น.อ่านต่อ
16 ส.ค. 2565 : วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565, 15:34 น.อ่านต่อ
16 ส.ค. 2565 : ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565, 13:43 น.อ่านต่อ