ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่อนการใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่อนการใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับนายปราโมทย์ อ่อนละออ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง นางอรุณี ชุติวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร.ต.อ. ธนพล ทุมก่ำ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและคณะ เนื่องในโอกาสได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดให้เข้าถึงการใช้ระบบได้โดยง่าย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับสำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลข่าว สำนักวิทยาการสารสนเทศ

 

Share


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 27 พ.ค. 2565, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

24 มิ.ย. 2565 : ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565, 16:26 น.อ่านต่อ
20 มิ.ย. 2565 : ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565, 20:36 น.อ่านต่อ
20 มิ.ย. 2565 : การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565, 16:19 น.อ่านต่อ
20 มิ.ย. 2565 : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565, 15:20 น.อ่านต่อ
17 มิ.ย. 2565 : สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565, 15:39 น.อ่านต่อ
17 มิ.ย. 2565 : การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกค...
17 มิ.ย. 2565, 14:16 น.อ่านต่อ