ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 1 หัวข้อ ฟังพี่เก่า เล่าเรื่องใหม่ : เปิดมุมมองเพื่อก้าวต่อไปของสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 1 หัวข้อ ฟังพี่เก่า เล่าเรื่องใหม่ : เปิดมุมมองเพื่อก้าวต่อไปของสำนักงานศาลปกครอง

        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ได้มีการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวย
ความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 1 หัวข้อ ฟังพี่เก่า เล่าเรื่องใหม่ : เปิดมุมมองเพื่อก้าวต่อไปของสำนักงานศาลปกครอง ในรูปแบบการเสวนาโต๊ะกลม เพื่อรับฟังทรรศนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex สำหรับสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบการประชุมผ่านจอภาพ โดยผลของการสัมมนาในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานของสำนักงานศาลปกครอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่
ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการรับฟังผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex และระบบการประชุมผ่านจอภาพ

ข้อมูลโดย วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง 

Share


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 11 ต.ค. 2564, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

3 ธ.ค. 2564 : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...
4 ธ.ค. 2564, 15:32 น.อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564 : ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564...
3 ธ.ค. 2564, 16:12 น.อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564 : ศาลปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
3 ธ.ค. 2564, 11:04 น.อ่านต่อ
2 ธ.ค. 2564 : คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติราชการของตุลาการศาลปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
2 ธ.ค. 2564, 14:32 น.อ่านต่อ
30 พ.ย. 2564 : การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ...
30 พ.ย. 2564, 15:59 น.อ่านต่อ
25 พ.ย. 2564 : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก...
29 พ.ย. 2564, 00:14 น.อ่านต่อ