ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference)
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference)

          สำนักงานศาลปกครองได้จัดสัมมนา เรื่อง “การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference) ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองที่มีอำนาจ หรือได้รับมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. และในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 53 คน และได้รับเกียรติจาก นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายอนนท์  อดิเรกสมบัติ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง นายวุฒิชัย ไทยเจริญ รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง และนายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการสัมมนา
          ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาในการนำความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีปกครองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ราชการต่อไป


นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
พร้อมด้วยนายอนนท์  อดิเรกสมบัติ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
นายวุฒิชัย ไทยเจริญ รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
และนายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ

นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ

ข้อมูลและภาพข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

Share


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 9 ก.ย. 2564, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

18 ต.ค. 2564 : ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในนาม ศาลปกครอง...
18 ต.ค. 2564, 14:56 น.อ่านต่อ
15 ต.ค. 2564 : สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54...
15 ต.ค. 2564, 13:48 น.อ่านต่อ
15 ต.ค. 2564 : สำนักงานศาลปกครองยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คดีปกครองและกระบวนพิจารณาคดีปกครองในกิจกรรม จิบกาแฟย...
15 ต.ค. 2564, 09:19 น.อ่านต่อ
14 ต.ค. 2564 : ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...
14 ต.ค. 2564, 13:59 น.อ่านต่อ
13 ต.ค. 2564 : ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13 ต.ค. 2564, 11:49 น.อ่านต่อ
11 ต.ค. 2564 : สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั...
11 ต.ค. 2564, 18:23 น.อ่านต่อ