ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2565

        นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด (หัวหน้าคณะ) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และนายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมใหญ่ทางวิชาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ (The International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ)) ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุดในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา” (The Role of the Supreme Administrative Jurisdictions during the Coronavirus Crisis) ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และเข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสภาแห่งรัฐ ในหัวข้อ “วิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ สภาแห่งรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพการประชุมใหญ่ทางวิชาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14


ภาพการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส

ข้อมูลและภาพข่าว สำนักการต่างประเทศ

วันทีประกาศข่าว: 24 มิ.ย. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 4 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...
12 ส.ค. 2565 อ่านต่อ