ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

 สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ซึ่งประกอบไปด้วย...
       1. หัวข้อ "คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวินัยของข้าราชการ" 
       2. หัวข้อ "ความรับผิดของรัฐและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
       - ดร. ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
       - นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท และค่าบริการอินเตอร์เน็ต 10 บาท)
โดยสามารถเบิกได้จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : วุฒิบัตร กระเป๋า เอกสารวิชาการ และเอกสารประกอบการบรรยาย)

        โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (ชำระค่าลงทะเบียนได้ภายในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565) คลิก https://admincourtspntraining.thaijobjob.com ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดโครงการ คลิก https://bit.ly/3HAvd7n
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3543 2333 ต่อ 2203 หรือ 2207 โทรศัพท์มือถือ 095 716 4666 (ส.ต.อ. กิตติวัฒน์ ทองน้อย) หรือ 086 373 1844 (นางสาวชุตินธร บัวทอง) หรือคลิก https://line.me/ti/g/zYcIflzwIe

วันทีประกาศข่าว: 20 มิ.ย. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองขอนแก่น ให้การต้อนรับนักศึกษา สาขาการจัดการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึก...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดทำการ 19 ปี...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ