ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองยะลา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลท่าสาป

 

              วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ อธิบดีศาลปกครองยะลา
พร้อมด้วยคณะตุลาการฯ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองยะลา
ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ ให้แก่โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลท่าสาป
 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลท่าสาป โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาปเป็นผู้รับมอบ
ณ  อาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา

 

 

วันทีประกาศข่าว: 29 ก.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การเปิดทำการศาลปกครองอุดรธานี...
23 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและเปิดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาร...
20 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ