ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ให้ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีเขตอำนาจเพิ่มเติม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และอ่างทอง

ให้ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีเขตอำนาจเพิ่มเติม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และอ่างทอง

        ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
        นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้มีประกาศลงวันที่ 13 มกราคม 2565 กำหนดให้ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวแล้ว และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้ศาลปกครองสุพรรณบุรี มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยมีอาคารที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
        สำนักงานศาลปกครองจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                             สำนักงานศาลปกครอง 20 มกราคม 2565

วันทีประกาศข่าว: 20 ม.ค. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเปิดเวทีพบสื่อมวลชนออนไลน์ ในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองระยอง...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ