Call Center ศาลปกครอง 1355

Call Center ศาลปกครอง 1355

          สำนักงานศาลปกครองได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบ Call Center (สายด่วนศาลปกครอง 1355 หรือ 0 2141 1111) โดยให้บริการข้อมูลผ่านระบบเสียงอัตโนมัติ (IVR) และระบบโทรสารตอบกลับอัตโนมัติ (Fax) ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำและติดตามความเคลื่อนไหวคดีปกครอง และให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองในวันและเวลาราชการ


 

 

  Facebook สำนักงานศาลปกครอง
 LINE Official Account สำนักงานศาลปกครอง หรือค้นหา @admc 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 21 มิ.ย. 2566