[ศาลปกครอง]สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 10 คดีต้นไม้ล้มทับรถยนต์
สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 10 คดีต้นไม้ล้มทับรถยนต์

สาระคดี "บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 10 คดีต้นไม้ล้มทับรถยนต์"

ขอขอบคุณเว็บไซต์ YouTube
ตอนที่ 10 คดีต้นไม้ล้มทับรถยนต์ หมายเลขคดีแดงที่ อ.459/2554
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
เนื้อเรื่อง ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์กลับบ้านที่จังหวัดสุโขทัยมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตอนสุโขทัย – พิษณุโลก ขณะที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์อยู่นั้น ปรากฏว่าต้นหางนกยูงใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ในร่องระบายน้ำด้านซ้ายของทางหลวงได้ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี ทำให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายทั้งคัน ผู้ฟ้องคดีและผู้โดยสารทั้งสองที่นั่งในรถยนต์ต่างได้รับบาดเจ็บต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเหตุที่ต้นหางนกยูงล้มทับรถของผู้ฟ้องคดีเกิดจากภัยธรรมชาติอันเป็นเหตุสุดวิสัย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ศาลเห็นว่า ต้นไม้ที่ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีสภาพสมบูรณ์ไม่ผุกลวงและเป็นการโค่นล้มลงทั้งต้น ทั้งขณะเกิดเหตุไม่มีฝนตกหรือพายุลมแรง ซึ่งเหตุที่ต้นหางนกยูงโค่นล้ม
ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยอมรับเองว่าน่าจะมีสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้ทำให้ดินอ่อนตัว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ตรวจและดูแลรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการตรวจและดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังเกิดฝนตกหนักในทันที ทั้งที่น่าจะคาดการณ์ได้ว่าหลังจากฝนตกหนัก ต้นไม้ใหญ่ริมทางหลวงที่มีลักษณะเอนเข้าหาถนนมีโอกาสสูงที่กิ่งไม้จะหักหรือต้นไม้โค่นล้มทับทางเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการกระทำละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดี


ดาวโหลดไฟล์วีดีโอ .wmv คลิก 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 มี.ค. 2559, 13:25 น. | กลับขึ้นด้านบน |