ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
[ศาลปกครอง]สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 9 คดีสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้
สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 9 คดีสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้

สาระคดี "บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 9 คดีสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้"

ขอขอบคุณเว็บไซต์ YouTube
ตอนที่ 9 คดีสารตะกั่วในลำห้วยคลิติ้ หมายเลขคดีแดงที่ อ.743/2555
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
เนื้อเรื่อง ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจากการสะสมของสารตะกั่วซึ่งเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำ จับสัตว์น้ำ และหาอาหารเพื่อการดำรงชีพได้เนื่องจากมีสารตะกั่วเกินมาตรฐาน ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำรงชีพได้ตามปกติ และดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ไม่ให้มีสารตะกั่วเกินมาตรฐานกำหนด


ดาวโหลดไฟล์วีดีโอ .wmv คลิก 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 มี.ค. 2559, 13:25 น. | กลับขึ้นด้านบน |