ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
[ศาลปกครอง]สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 8 คดีขุดลอกลำห้วยพะเนียง
สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 8 คดีขุดลอกลำห้วยพะเนียง

สาระคดี "บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 8 คดีขุดลอกลำห้วยพะเนียง"

ขอขอบคุณเว็บไซต์ YouTube
ตอนที่ 8 คดีขุดลอกลำห้วยพะเนียง หมายเลขคดีแดงที่ อ.433/2551
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
เนื้อเรื่อง กรมชลประทาน ขุดลอกขยายความกว้างของลำห้วยพะเนียงพร้อมก่อสร้างคันดินเป็นถนนเลียบลำห้วยรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดี ผิดจริงและไม่มีอำนาจรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี แม้ว่าจะมีหนังสือเซ็นยินยอมแต่เป็นเพียงการยินยอมให้ตัดต้นไม้ขุดลอกและทิ้งดินในที่ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ไม่ได้ยินยอมให้รุกล้ำที่ดิน จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องชดใช้ตามราคาประเมิน 153,500 บาท

ดาวโหลดไฟล์วีดีโอ .wmv คลิก
 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 มี.ค. 2559, 13:24 น. | กลับขึ้นด้านบน |