[ศาลปกครอง]สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 6 คดีเพิกถอนสัญชาติชาวบ้านแม่อาย
สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 6 คดีเพิกถอนสัญชาติชาวบ้านแม่อาย

สาระคดี "บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 6 คดีเพิกถอนสัญชาติชาวบ้านแม่อาย"

ขอขอบคุณเว็บไซต์ YouTube
ตอนที่ 6 คดีเพิกถอนสัญชาติชาวบ้านแม่อาย หมายเลขคดีแดงที่ อ.117/2548
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื้อเรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีเคยออกคำสั่งให้สัญชาติไทยกับผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมาออกประกาศยกเลิกการให้สัญชาติทำให้ผู้ฟ้องคดีกลายเป็นชนกลุ่มน้อย ศาลพิจารณาเห็นว่าการออกคำสั่งให้สัญชาติไทยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วย

ดาวโหลดไฟล์วีดีโอ .wmv คลิก
 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 มี.ค. 2559, 13:23 น. | กลับขึ้นด้านบน |