ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
[ศาลปกครอง]สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 3 คดีประปากับภาระค่าธรรมเนียม
สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 3 คดีประปากับภาระค่าธรรมเนียม

สาระคดี "บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 3 คดีประปากับภาระค่าธรรมเนียม"

ขอขอบคุณเว็บไซต์ YouTube
ตอนที่ 3 คดีประปากับภาระค่าธรรมเนียม หมายเลขคดีแดงที่ อ.230/2553
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื้อเรื่อง การประปานครหลวง คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ฟ้องคดีในอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่แบบเหมาจ่ายตามระเบียบและคำสั่งของการประปาเนื่องจากบ้านดังกล่าวถูกระงับการจ่ายน้ำเกินระยะเวลาที่กำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเพียงแต่ขอติดตั้งประปาซ้ำเดิมในบ้านที่เคยมีการติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้แล้ว (ขอให้ต่อน้ำให้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม) แต่ถูกระงับการจ่ายน้ำเนื่องจากเจ้าของบ้านเดิมไม่จ่ายค่าน้ำ จึงไม่ควรต้องจ่ายในอัตราติดตั้งใหม่ ศาลเห็นว่าระเบียบและคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับประชาชนจึงให้ยกเลิกระเบียบและคำสั่งดังกล่าว และให้ปรับปรุงแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้มีหลักเกณฑ์ที่สร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร

ดาวโหลดไฟล์วีดีโอ .wmv คลิก
 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 มี.ค. 2559, 13:21 น. | กลับขึ้นด้านบน |