ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
[ศาลปกครอง]สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 1 คดีรื้อสะพานบังหน้าบ้าน
สาระคดี บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 1 คดีรื้อสะพานบังหน้าบ้าน

 สาระคดี "บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง ตอนที่ 1 คดีรื้อสะพานบังหน้าบ้าน"

 

ขอขอบคุณเว็บไซต์ YouTube
ตอนที่ 1 คดีรื้อสะพานบังหน้าบ้าน หมายเลขคดีแดงที่ อ.394/2550
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
เนื้อเรื่อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอาคารบ้านพักเพื่อเป็นสถานที่พักตากอากาศ โดยได้ขุดลอกที่ดินด้านที่ติดกับคลองบางใหญ่ให้เป็นลำรางแยกจากคลองบางใหญ่เข้าไปในบริเวณที่ดินของตน เพื่อใช้สำหรับเป็นที่จอดเรือ ซึ่งการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเลียบริมคลองบางใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดี ปิดกั้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีมิให้สามารถใช้เป็นทางขึ้นลงเข้าออกระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับคลองบางใหญ่ได้ เป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ศาลจึงพิพากษาห้าม
ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หรือสิ่งก่อสร้างใดๆ บริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไม้หรือสิ่งก่อสร้างใดๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างสะพานดังกล่าวออกจากบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้หมด แล้วจัดทำให้บริเวณดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา

ดาวโหลดไฟล์วีดีโอ .wmv คลิก


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 มี.ค. 2559, 13:15 น. | กลับขึ้นด้านบน |