ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สถิติคดีปกครอง
สถิติคดีปกครอง

สนับสนุนการแสดงผลที่สมบูรณ์ใน IE9 ขึ้นไป ดาวน์โหลด IE9 หรือ ดาวน์โหลด Chromeคดีรับเข้าทั้งหมด คดีแล้วเสร็จ
ศาลปกครองสูงสุด 58,542 45,309
ศาลปกครองกลาง 60,254 52,463
ศาลปกครองเชียงใหม่ 10,094 8,078
ศาลปกครองสงขลา 7,708 7,155
ศาลปกครองนครราชสีมา 10,021 8,939
ศาลปกครองขอนแก่น 11,266 9,968
ศาลปกครองพิษณุโลก 6,813 6,024
ศาลปกครองระยอง 6,485 5,326
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 7,087 6,193
ศาลปกครองอุดรธานี 4,368 3,773
ศาลปกครองอุบลราชธานี 6,434 5,371
ศาลปกครองเพชรบุรี 2,374 2,029
ศาลปกครองนครสวรรค์ 1,453 1,091
ศาลปกครองสุพรรณบุรี 931 378
ศาลปกครองภูเก็ต 855 505
ศาลปกครองยะลา 567 459

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล