ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี

/
มีทั้งหมด 8 หน้า ผลการค้นหาพบจำนวน 75 ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรท่าตอน จำกัด หรือ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่อาย จำกัด กับพวก รวม 12 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 15488 เลขที่ดิน 117 หน้าสำรวจ 127 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ดินทำการเกษตร เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  677,600 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรท่าตอน จำกัด หรือ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่อาย จำกัด กับพวก รวม 12 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 21031 เลขที่ดิน 486 หน้าสำรวจ 802 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 68.1 ตารางวา และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 6128 เลขที่ดิน 424 หน้าสำรวจ 1806 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 1 งาน 8 ตารางวา เจ้าพนักงานบังคับจะทำการขายทอดตลาดที่ดินรวม 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว
 • ราคาประเมินทรัพย์
  693,525 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรท่าตอน จำกัด หรือ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่อาย จำกัด กับพวก รวม 12 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 8881 เลขที่ดิน 57 หน้าสำรวจ 413 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 1 ไร่ 55 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  1,559,495 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรท่าตอน จำกัด หรือ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่อาย จำกัด กับพวก รวม 12 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1097 เลขที่ดิน 11 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ตาม (น.ส.3 ก.) 2 งาน 50 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  785,240 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรท่าตอน จำกัด หรือ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่อาย จำกัด กับพวก รวม 12 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 23464 เลขที่ดิน 210 หน้าสำรวจ 2067 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ดินทำการเกษตร เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 3 ไร่ 92.4 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  684,972 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรท่าตอน จำกัด หรือ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่อาย จำกัด กับพวก รวม 12 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 23426 เลขที่ดิน 505 หน้าสำรวจ 2066 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ดินทำการเกษตร เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 3 ไร่ 98.5 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  454,475 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายกิตติพล จันทวงศาทร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 133315 เลขที่ดิน 88 หน้าสำรวจ 2672 ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 13.7 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  610,900 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นางสายใจ จับใจนาย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 48522 เลขที่ดิน 21 หน้าสำรวจ 3924 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 2 งาน 12 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  597,760 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล ผู้รับมอบอำนาจ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นางสาววรัญญารักษ์ นุสุริยา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 8828 เลขที่ดิน 398 หน้าสำรวจ 495 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปรการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 120 เนื้อตามโฉนดที่ดิน 3 งาน 76 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  759,945 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนธุรกิจก่อสร้าง กับพวก รวม 2 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 16435 เลขที่ดิน 172 หน้าสำรวจ 3871 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 5 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  884,975 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ