ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี

/
มีทั้งหมด 6 หน้า ผลการค้นหาพบจำนวน 58 ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายเอนกพันธ์ เพชรพลอย ผู้จัดการมรดกของนางนัฐษร เพชรพลอย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 1/193 เล่ม 36 หน้า 180 หมู่ที่ 6 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชื่อนายพันธุ์เพชร เพชรพลอย (ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง เนื้อที่ดิน 10 ไร่
 • ราคาประเมินทรัพย์
  1,400,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เลขที่ 345 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายเอนกพันธ์ เพชรพลอย ผู้จัดการมรดกของนางนัฐษร เพชรพลอย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 1/193 เล่ม 36 หน้า 180 หมู่ที่ 6 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชื่อนายพันธุ์เพชร เพชรพลอย (ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง เนื้อที่ดิน 10 ไร่
 • ราคาประเมินทรัพย์
  1,400,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เลขที่ 345 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนายสมชาย ชัยรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นางสาวรวีวรรณ ยุวรรณศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 56269 เลขที่ดิน 147 หน้าสำรวจ 2131 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 103 มีชื่อ นายสิริชัย ยุวรรณศิริ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 34 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  962,800 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 14 ,21, 28 มี.ค.66 และวันที่ 4 เม.ย.66
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  องค์การคลังสินค้า โดย นายดำริห์ เศรษฐสวัสดิ์ พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุษดีพาณิชย์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 ราย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 39719 เลขที่ดิน 600 หน้าสำรวจ 5141 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีชื่อ นายชาญ ราษฎร์ดุษดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 21 ไร่ 57 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  11,102,100 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 14 ,21, 28 มี.ค.66 และวันที่ 4 เม.ย.66
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายณัฎฐ์ อัครพันธุ์ชัย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 175643 เลขที่ดิน 4493 หน้าสำรวจ 19808 ตำบลหัวหมาก (หัวหมากใต้) อำเภอบางกะปิ กทม. มีชื่อ นายณัฏฐ์ อัครพันธุ์ชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ 9 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  540,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. วันที่ 14,21,28 มี.ค 66, 4 เม.ย 66 เวลา 10.00 น.
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  การเคหะแห่งชาติ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรวาริน ดีเวลลอปเม้นท์ กับพวกรวม 3 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ห้องชุดเลขที่ 403/434 ชั้นที่ 32 อาคารเลขที่ 403 ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 10/2555 ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีชื่อ นายศิริพงษ์ ปัจจันตวิวัฒน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ห้องชุดประมาณ 58.81 ตารางเมตร
 • ราคาประเมินทรัพย์
  6,422,052 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 14,21,28 มี.ค. 66 และวันที่ 4 เม.ย. 66
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กระทรวงกลาโหม
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  เรือโท กิตติ สิงห์บุตร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 17901 เลขที่ดิน 16 หน้าสำรวจ 129 ตำบล ทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี มีชื่อ นายทิน สิงห์บุตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และนางอุ่นเรือน สิงห์บุตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม มีเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 6 ไร่ 74 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  395,840 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 14,21,28 มี.ค.66 และวันที่ 4 เม.ย.66
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  บริษัท ยูเนี่ยน 84 จำกัด กับพวกรวม 5 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 234391 เลขที่ดิน 4795 หน้าสำรวจ 18076 ตำบลสะพานสูง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ตามโฉนด 1 งาน 16 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  5,580,898 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 14,21,28 มีนาคม 2566 และวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดย นายพิชัย หลากสุขถม ผู้รับมอบอำนาจ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นางสาวรุ่งนภา ศศิธร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 64899 เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 66.2 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  2,800,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 14,21,28 มีนาคม 2566 และวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กระทรวงกลาโหม
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  เรืออากาศโท ยศวัฒน์ หรือสมภพ สุดตา หรือสุวิจักร พงศ์พานภักดี กับพวกรวม 2 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  1) เลขหมายของหุ้น 0000001 – 0050000 จำนวน 50,000 หุ้น ราคา 5,000,000 บาท 2) เลขหมายของหุ้น 0050001 - 0100000 จำนวน 50,000 หุ้น ราคา 5,000,000 บาท 3) เลขหมายของหุ้น 0100001 – 0168675 จำนวน 68,675 หุ้น ราคา 6,867,500 บาท
 • ราคาประเมินทรัพย์
  16,867,500 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องสัมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2566
ดูไฟล์ประกาศ