ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี


ศาลปกครอง :   
หมายเลขคดีแดง :    / เช่น 999/2565
ชื่อผู้ฟ้องคดี :   
ชื่อผู้ถูกฟ้องคดี :   
 

มีทั้งหมด 2 หน้า ผลการค้นหาพบจำนวน 13 ประกาศ

1. ศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 325/2554
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน(1) พระยืน จำกัด กับพวกรวม 14 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 19852 เลขที่ดิน 68 หน้าสำรวจ 5593 เนื้อที่ 56.8 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 207
ราคาประเมินทรัพย์ : 327,090 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เวลา 10.00 น. วันที่ 3 ,17 ,31 สิงหาคม 2565 และ 14 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

2. ศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขแดงที่ 107/2554
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอุดรธานี กับพวกรวม 14 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 55837 เลขที่ดิน 137 หน้าสำรวจ 5466 เนื้อที่ 10 ไร่ 45 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 485,400 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เวลา 10.00 น. วันที่ 4 ,18 สิงหาคม 2565 ,1 และ 15 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

3. ศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขแดงที่ 107/2554
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอุดรธานี กับพวกรวม 14 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 55836 เลขที่ดิน 138 หน้าสำรวจ 5465 เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 399,360 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เวลา 10.00 น. วันที่ 4 ,18 สิงหาคม 2565 ,1 และ 15 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

4. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 151/2555
ผู้ฟ้องคดี : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนมั่นยืน จำกัด กับพวกรวม 9 ราย
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 19709 เลขที่ดิน 173 หน้าสำรวจ 2794 เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 552,480 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น. วันที่ 2 ,16 ,30 สิงหาคม 2565 และ 13 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

5. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 151/2555
ผู้ฟ้องคดี : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนมั่นยืน จำกัด กับพวกรวม 9 ราย
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 14551 เลที่ดิน 92 หน้าสำรวจ 1990 เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 253,920 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น. วันที่ 2 ,16 ,30 สิงหาคม 2565 และ 13 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

6. ศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 39/2548
ผู้ฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางปัญจมาศ ติณโกฏ ผู้รับมอบอำนาจ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายเกียรติศักดิ์ ศิริบูรณ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ HONDA รุ่น CITY สีเทา เลขทะเบียน กม – 1550 จังหวัดขอนแก่น มีชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ศิริบูรณ์ ผู้ภถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ราคาประเมินทรัพย์ : 80,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : โรงจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เวลา 14.00 นาฬิกา
อ่านรายละเอียด

7. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 70/2555
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่ กับพวกรวม 6 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 14373 เลขที่ดิน 37 หน้าสำรวจ 1547 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีชื่อ นายประสิทธิ์ กมลภพ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 2 ไร่ 61 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 86,100 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เลขที่ ๓๔๕ หมู่ ๖ ถนนมิตรภาพ-เลี่ยงเมือง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10.00 นาฬิกา
อ่านรายละเอียด

8. ศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 264/2551
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรรายย่อยภาคอีสาน(1) มัญจาคีรี จำกัด กับพวกรวม 14 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 14349 เนื้อที่ 4ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 245,420 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องแถลงข่าวชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

9. ศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 263/2551
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน(1) มัญจาคีรี จำกัด กับพวกรวม 14 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 8602 เนื้อที่ 6ไร่ 3งาน 40 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 287,700 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องแถลงข่าวชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

10. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 1/2554
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะแก้ว กับพวกรวม 6 ราย
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 29395 เลขที่ดิน 100 หน้าสำรวจ 2327
ราคาประเมินทรัพย์ : 474,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น. วันที่ 2 ,16 ,30 สิงหาคม 2565 และ 13 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

11. ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1293/2558
ผู้ฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยมหิดล ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นางสาวเบญจพร คนรู้ หรือนางเบญจพร ปักษี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 504 เลขที่ดิน 271 หน้าสำรวจ 926 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างมีชื่อ นายลันดร คนรู้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 59 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 40,400 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

12. ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 253/2557
ผู้ฟ้องคดี : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายบุญยงค์ จันทร์แสง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 25409 เลขที่ดิน 370 หน้าสำรวจ 5105 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีชื่อนางทองใบ จันทร์แสง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 16 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 16,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

13. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 248/2556
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จำกัด กับพวกรวม 13 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 842 เลขที่ดิน 131 หน้าสำรวจ 108 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มีเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 84 ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ 940 เลขที่ดิน 158 หน้าสำรวจ 82 มีเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 9 ไร่ 1 งาน
ราคาประเมินทรัพย์ : 770,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

[ หน้าแรก ]<...[ 1 ][ 2 ]...>[ หน้าสุดท้าย ]