ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี

/
มีทั้งหมด 4 หน้า ผลการค้นหาพบจำนวน 35 ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายณัฎฐ์ อัครพันธุ์ชัย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ 19163 เลขที่ดิน 218 หน้าสำรวจ 2030 เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 5 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  1,420,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี วันที่ 8,15, 22, 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2565
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  การเคหะแห่งชาติ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรวาริน ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินมีลักษณะเป็นส่วนต่อที่เหลือจากการแบ่งหักเป็นทางหลวงเทศบาลเพื่อไว้กันเป็นแนวเขต เทคอนกรีตทับตลอดแปลง ยาวตามเส้นถนน มีเสาไฟฟ้าปักในที่ดิน ฝั่งหนึ่งติดทางหลวงเทศบาล อีกฝั่งติดกำแพงสูง มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ 4321 เลขที่ดิน 833 หน้าสำรวจ 3715 ตำบลสุไหงโก – ลก อำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 8 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  142,400 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองยะลา เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2565
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน เดิม)
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบุญนราธิวาส ที่1 กับพวกรวม 3 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินอยู่ลึกเข้าไปในซอยจากถนนทางหลวงหมายเลข 4066 ประมาณ 100 เมตร และอยู่ติดถนนซอย บนที่ดินมีบ้านพักอาศัยเป็นตึกชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง หลังแรก บ้านเลขที่ 32/18 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างมา 16 ปี และหลังที่สอง บ้านเลขที่ 100/1 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างมา 13 ปี โดยบ้านทั้งสองหลังห่างกันประมาณ 30 เมตร มีเอกสารสิทธิเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 27 เลขที่ดิน 580 หน้า 27 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  2,073,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองยะลา เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2565
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายเอนกพันธ์ เพชรพลอย ผู้จัดการมรดกของนางนัฐษร เพชรพลอย
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 1/193 เล่ม 36 หน้า 180 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชื่อนายพันธุ์เพชร เพชรพลอย (ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง เนื้อที่ดิน 10 ไร่
 • ราคาประเมินทรัพย์
  1,400,000 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เลขที่ 5/8 หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 10.00 นาฬิกา
ประกาศเมื่อ 21 กรกฎาคม 2565
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จำกัด กับพวกรวม 10 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 62395 เลขที่ดิน 154 หน้าสำรวจ 5446 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 71 มีชื่อ นายบุญ แก่นแก้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8 และนายสมชาย แก่นแก้ว เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 47 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  330,850 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 2 สิงหาคม 2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 และวันที่ 13 กันยายน 2565 ตามลำดับ
ประกาศเมื่อ 16 กรกฎาคม 2565
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์การเกษตรแบบผสมผสานขอนแก่น จำกัด กับพวกรวม 12 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 122093 เลขที่ดิน 184 หน้าสำรวจ 746 ตำบล แดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีชื่อ นายวิมุติ โสบุญมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนด 4 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  612,480 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ห้องแถลงข่าวชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เวลา 10.00 น.
ประกาศเมื่อ 16 กรกฎาคม 2565
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายเชิญชัย หนึ่งคำมี ที่ 1, นายธงชัย ลี้พล ที่ 2
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 1116 เลขที่ดิน 188 หน้าสำรวจ 1485 เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 3 งาน 41 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  85,250 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 4 สิงหาคม 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 วันที่ 1 กันยายน 2565 และวันที่ 15 กันยายน 2565 ตามลำดับ
ประกาศเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายเชิญชัย หนึ่งคำมี ที่ 1, นายธงชัย ลี้พล ที่ 2
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 1066 เลขที่ดิน 185 หน้าสำรวจ 1435 เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 2 ไร่ 41 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  105,960 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 4 สิงหาคม 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 วันที่ 1 กันยายน 2565 และวันที่ 15 กันยายน 2565 ตามลำดับ
ประกาศเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์ประชาชนประจำตำบลโนนสูง จำกัด กับพวกรวม 16 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 53553 เลขที่ดิน 320 หน้าสำรวจ 2567 เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 3 งาน 40 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  281,400 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 2 สิงหาคม 2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 และวันที่ 13 กันยายน 2565 ตามลำดับ
ประกาศเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565
ดูไฟล์ประกาศ
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สหกรณ์ประชาชนประจำตำบลโนนสูง จำกัด กับพวกรวม 16 คน
 • ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 47677 เลขที่ดิน 68 หน้าสำรวจ 6212 เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 9 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
 • ราคาประเมินทรัพย์
  396,400 บาท
 • สถานที่ทำการขายทอดตลาด
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 นาฬิกา วันที่ 2 สิงหาคม 2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 และวันที่ 13 กันยายน 2565 ตามลำดับ
ประกาศเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565
ดูไฟล์ประกาศ