ขนาดอักษร

รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 4/2561 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสุพรรณบุรี
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 14 พฤศจิกายน 2561
ผู้ฟ้องคดี : นายพายัน สมศักดิ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 7 ธันวาคม 2561
เวลานัด : 10:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน