ขนาดอักษร

สืบค้นบัญชีนัด

ศาลปกครอง :   
แผนกคดี :   
ประเภทการฟ้อง :    ฟ้องตรง อุทธรณ์คำพิพากษา คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ทั้งหมด
ประเภทการนัด :   ทั้งหมด
  นั่งพิจารณาคดี
  นั่งไต่สวน
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด

วันที่นัด :    ถึง
หมายเลขคดีดำ :    / เช่น 999/2560
หมายเลขคดีแดง :    / เช่น 999/2560
ชื่อผู้ฟ้องคดี :   
ชื่อผู้ถูกฟ้องคดี :   
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท :   
คำค้นอื่นๆ :