ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

การรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี ศาลปกครอง
การรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี ศาลปกครอง
วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลาเรื่องการรับชม
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.แถลงผลการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี ศาลปกครองชมย้อนหลังผ่าน Facebook
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.การบรรยายในหัวข้อ "ระบบศาลและการดำเนินคดีปกครองของราชอาณาจักรสเปน"
(La Jurisdicción Contencioso-administraiva y el Procedimiento contencioso-administraivao en España)
โดย ศาสตราจารย์ ดร.โตมัส เดลากัวดรา ซัลเซโด (Tomás DE LA QUADRA-SALCEDO) อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ์โลส เตรเซโร่ เด มาดริด (Universidad Carlos III de Madrid) ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ชมย้อนหลังผ่าน Facebook
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลาเรื่องการรับชม
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.การบรรยายในหัวข้อ "การบังคับคดีปกครองของราชอาณาจักรสเปน"
(La ejecución de las sentencias contencioso-administraivas en España)

โดย นายโฆเซ่ ลูอิส เกซาดา บาเรอา (José Luis QUESADA VAREA)
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แห่งแคว้นมาดริด แผนกคดีปกครอง
(Tribunal Superior de Justicia de Madrid)
วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลาเรื่องการรับชม
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.การบรรยายในหัวข้อ "มาตรการปรับในคดีปกครองของราชอาณาจักรสเปน"
(Las multas coercitivas en la ejecución de las sentencias contencioso-administraivas)

โดย นางอานา ซัวเรซ บลาเบีย (Ana SUÁREZ BLAVIA) ผู้พิพากษาศาลปกครองจังหวัดบาร์เซโลนา (Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Barcelona)
ชมย้อนหลังผ่าน Facebook
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การปรับในชั้นบังคับคดีปกครอง :
ประสบการณ์จากต่างประเทศ (ราชอาณาจักรสเปน)"
โดย
- นายโฆเซ่ ลูอิส เกซาดา บาเรอา (José Luis QUESADA VAREA)
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แห่งแคว้นมาดริด แผนกคดีปกครอง
- นางอานา ซัวเรซ บลาเบีย (Ana SUÁREZ BLAVIA)
ผู้พิพากษาศาลปกครองจังหวัดบาร์เซโลนา
- ดำเนินการเสวนาโดย นายไพโรจน์ มินเด็น รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา
ชมย้อนหลังผ่าน Facebook

สนับสนุนการถ่ายทอดสดผ่าน Web Live โดย


ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดย
ทีมงานสำนักวิทยาการสารสนเทศร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์