ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับกิจกรรมพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารในสำนวนคดีและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 รายการ ภายใต้โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับกิจกรรมพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารในสำนวนคดีและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 รายการ ภายใต้โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตามเอกสารแนบ

Share

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 22 พ.ค. 2563, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

4 มิ.ย. 2563 : ศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ...
4 มิ.ย. 2563, 23:52 น.อ่านต่อ
4 มิ.ย. 2563 : ศาลปกครองยะลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...
4 มิ.ย. 2563, 00:51 น.อ่านต่อ
4 มิ.ย. 2563 : ศาลปกครองระยอง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
4 มิ.ย. 2563, 01:18 น.อ่านต่อ
4 มิ.ย. 2563 : ศาลปกครองสงขลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
4 มิ.ย. 2563, 00:12 น.อ่านต่อ
3 มิ.ย. 2563 : ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ...
4 มิ.ย. 2563, 00:04 น.อ่านต่อ
3 มิ.ย. 2563 : ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร...
4 มิ.ย. 2563, 00:19 น.อ่านต่อ