ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี

เอกสารแนบ

Share

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 ก.ย. 2560, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

23 พ.ย. 2560 : ประกาศมูลนิธิวิจัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองฯ (ที่ได้รับการรับรองจาก ก....
23 พ.ย. 2560, 15:51 น.อ่านต่อ
23 พ.ย. 2560 : การประชุมผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองพบสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค (สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี)...
23 พ.ย. 2560, 10:59 น.อ่านต่อ
23 พ.ย. 2560 : คณะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองสงขลา...
23 พ.ย. 2560, 09:30 น.อ่านต่อ
22 พ.ย. 2560 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ...
22 พ.ย. 2560, 09:48 น.อ่านต่อ
21 พ.ย. 2560 : ตุลาการแผนกคดีปกครองแห่งศาลฎีกาโกตดิวัวร์เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานศาลปกครองสูงสุด...
21 พ.ย. 2560, 14:53 น.อ่านต่อ
21 พ.ย. 2560 : แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559...
21 พ.ย. 2560, 09:58 น.อ่านต่อ