ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

เอกสารแนบ

Share

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 11 ส.ค. 2560, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

20 มิ.ย. 2561 : ประกาศ ก.ศป. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสู...
20 มิ.ย. 2561, 16:40 น.อ่านต่อ
20 มิ.ย. 2561 : สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ...
20 มิ.ย. 2561, 08:28 น.อ่านต่อ
19 มิ.ย. 2561 : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ...
19 มิ.ย. 2561, 15:06 น.อ่านต่อ
19 มิ.ย. 2561 : สำนักงานศาลปกครองระยองดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตอำนาจศาลปกครอระยอง...
19 มิ.ย. 2561, 10:20 น.อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2561 : สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์...
18 มิ.ย. 2561, 10:59 น.อ่านต่อ
12 มิ.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมมนา โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ ...
12 มิ.ย. 2561, 08:43 น.อ่านต่อ