ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต ระยะที่ 2 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต ระยะที่ 2 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

เอกสารแนบ

Share

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 16 มิ.ย. 2560, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

15 มี.ค. 2561 : สำนักงานศาลปกครองร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถ...
15 มี.ค. 2561, 10:38 น.อ่านต่อ
15 มี.ค. 2561 : ศาลปกครองนครสวรรค์จัดอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”...
15 มี.ค. 2561, 09:38 น.อ่านต่อ
14 มี.ค. 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง...
14 มี.ค. 2561, 11:26 น.อ่านต่อ
14 มี.ค. 2561 : ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้...
14 มี.ค. 2561, 10:45 น.อ่านต่อ
13 มี.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตร ที่ 1 เรื่อง “การใช้ด...
15 มี.ค. 2561, 08:45 น.อ่านต่อ
13 มี.ค. 2561 : สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเม...
13 มี.ค. 2561, 21:17 น.อ่านต่อ