ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต ระยะที่ 2 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต ระยะที่ 2 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

เอกสารแนบ

Share

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 16 มิ.ย. 2560, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

19 ต.ค. 2560 : ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หล...
19 ต.ค. 2560, 11:48 น.อ่านต่อ
17 ต.ค. 2560 : ศาลปกครองสงขลาร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชพระเมรุมาศจำลอง...
17 ต.ค. 2560, 15:26 น.อ่านต่อ
17 ต.ค. 2560 : ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรค...
17 ต.ค. 2560, 14:25 น.อ่านต่อ
16 ต.ค. 2560 : ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หล...
16 ต.ค. 2560, 14:33 น.อ่านต่อ
16 ต.ค. 2560 : ศาลปกครองขอนแก่นร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา...
16 ต.ค. 2560, 14:02 น.อ่านต่อ
16 ต.ค. 2560 : ศาลปกครองสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ...
16 ต.ค. 2560, 13:56 น.อ่านต่อ