ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 สำนักงานศาลปกครอง
สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 สำนักงานศาลปกครอง

เอกสารแนบ

Share

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 12 มิ.ย. 2560, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

23 มิ.ย. 2560 : รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของคนพิการในประเทศไทย...
23 มิ.ย. 2560, 10:50 น.อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2560 : ประธานศาลปกครองสูงสุดและคณะตรวจราชการศาลปกครองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560...
23 มิ.ย. 2560, 13:18 น.อ่านต่อ
21 มิ.ย. 2560 : สำนักงานศาลปกครองเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่...) ...
21 มิ.ย. 2560, 11:15 น.อ่านต่อ
21 มิ.ย. 2560 : สำนักงานศาลปกครองเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) เรื่องการเสริมสร้างสิทธิข...
21 มิ.ย. 2560, 08:35 น.อ่านต่อ
20 มิ.ย. 2560 : สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่ว...
20 มิ.ย. 2560, 11:11 น.อ่านต่อ
20 มิ.ย. 2560 : ศาลปกครองอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี...
20 มิ.ย. 2560, 09:40 น.อ่านต่อ