ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application)

เอกสารแนบ

Share

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 13 มี.ค. 2560, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

27 เม.ย. 2560 : สำนักงานศาลปกครองจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ครั้งที่ 1...
27 เม.ย. 2560, 11:40 น.อ่านต่อ
27 เม.ย. 2560 : สำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3 ...
27 เม.ย. 2560, 09:22 น.อ่านต่อ
26 เม.ย. 2560 : สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ออกหน่วยจัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับคดีปกครอง...
26 เม.ย. 2560, 09:03 น.อ่านต่อ
25 เม.ย. 2560 : สำนักงานศาลปกครองร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสุดีฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...
25 เม.ย. 2560, 11:26 น.อ่านต่อ
25 เม.ย. 2560 : กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับร...
25 เม.ย. 2560, 11:17 น.อ่านต่อ
21 เม.ย. 2560 : สำนักงานศาลปกครองจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคลังความรู้และระบบการบริหารจัดการหอสมุดกฎหมายมหาชน ครั้งที่ 1 / 2560 ...
21 เม.ย. 2560, 18:34 น.อ่านต่อ