ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ภาพคณะดูงานเยี่ยมชมห้องสมุด
ภาพคณะดูงานเยี่ยมชมห้องสมุด

คณาจารย์และนักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 19
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 64 คน เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00  – 12.00 น. .       

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 21 ส.ค. 2561, 14:57 น. | กลับขึ้นด้านบน |