ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ภาพคณะดูงานเยี่ยมชมห้องสมุด
ภาพคณะดูงานเยี่ยมชมห้องสมุด

พระอาจารย์ ครู และมัคคุเทศก์น้อย จากชมรมมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดปริวาศ จำนวน 1 รูป 10 คน รวมทั้งหมด 11 คน  

เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชน   เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 – 16.30 น.       

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 25 ต.ค. 2561, 13:40 น. | กลับขึ้นด้านบน |