ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ภาพคณะดูงานเยี่ยมชมห้องสมุด
ภาพคณะดูงานเยี่ยมชมห้องสมุด

MS. ALIKI PASIPOULARIDOU สมาชิกสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ได้รับคัดเลือกให้เป็นตุลาการแลกเปลี่ยน ณ ศาลปกครองไทย 
เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
       

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 ม.ค. 2562, 09:43 น. | กลับขึ้นด้านบน |