ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


ภาพคณะผู้เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง
ภาพคณะผู้เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

คณาจารย์และนักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 19 คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
จำนวน 64 คน เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 21 ส.ค. 2561, 14:56 น. | กลับขึ้นด้านบน |