ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ภาพคณะผู้เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง
ภาพคณะผู้เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานสถานธนานุบาล จากเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 62 คน
เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.00 น.
 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 30 พ.ค. 2562, 13:24 น. | กลับขึ้นด้านบน |