ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

Augmented Reality (AR)
Augmented Reality (AR)

ข้อมูลเนื้อหาใน AR ประกอบไปด้วย รายนามผู้บริหารศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี และรวมภาพกิจกรรมที่ศาลปกครองดำเนินการทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 1 มี.ค. 2562, 14:21 น. | กลับขึ้นด้านบน |