ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


Augmented Reality (AR)
Augmented Reality (AR)

ข้อมูลเนื้อหาใน AR ประกอบไปด้วย รายนามผู้บริหารศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช และรวมภาพกิจกรรมที่ศาลปกครองดำเนินการทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 3 ก.ย. 2561, 15:23 น. | กลับขึ้นด้านบน |