ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. คมชัดลึก

ไม่ปรับปรุงถนนซอยตัน ... เพราะมิใช่ปัญหาเร่งด่วน : ละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ ? (อ่าน 87) [9 มี.ค. 2563]
ไม่ใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้เหตุรำคาญหมดสิ้นไป...ละเลยหรือไม่? (อ่าน 236) [9 มี.ค. 2563]
ยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องอย่างไร ? ให้ถูกต้อง ! (อ่าน 45) [9 มี.ค. 2563]
ต้นไม้โค่นทับรถในเขตทางหลวง..จากเหตุสุดวิสัย ! (อ่าน 376) [9 มี.ค. 2563]
ขอระงับการปรับขึ้นราคาทางด่วน... ในระหว่างการพิจารณาคดี !! (อ่าน 290) [24 ก.พ. 2563]
ต้องทำอย่างไร ? เมื่อศาลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ตามที่ขอ (อ่าน 84) [24 ม.ค. 2563]
ฟ้องเพิกถอนประกาศผลสอบ ต้องอุทธรณ์ก่อนหรือไม่? (อ่าน 33) [17 ม.ค. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (อ่าน 78) [9 ม.ค. 2563]
กำหนดเกรดเฉลี่ยเพื่อสมัครเป็นอาจารย์ .... เป็นธรรมหรือไม่? (อ่าน 543) [9 ม.ค. 2563]
ซื้อ-ขาย ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 : เป็นโมฆะ ! (อ่าน 9) [20 ธ.ค. 2562]