ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. เดลินิวส์

ปิดบังค่าธรรมเนียมศาลลูกความ...ผิดมรรยาททนายความ ! (อ่าน 82) [29 ก.ย. 2563]
ปิดบังค่าธรรมเนียมศาลลูกความ...ผิดมรรยาททนายความ ! (อ่าน 23) [11 ก.ย. 2563]
ลงโทษ นร.-นศ. เจตนาเพื่อแก้ไขความประพฤติ (อ่าน 37) [11 ก.ย. 2563]
ทันตแพทยสภากับมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม (อ่าน 80) [11 ก.ย. 2563]
ไม่กระทำทุจริต...ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดได้หรือไม่ (อ่าน 380) [20 ส.ค. 2563]
ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ .... ข้อห้ามในคดีปกครอง (อ่าน 85) [20 ส.ค. 2563]
ฟ้องปกป้องประโยชน์สาธารณะ...ไม่มีระยะเวลานะครับ (อ่าน 27) [10 ก.ค. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย...เพราะไม่ได้เป็นนายก ! (อ่าน 127) [10 ก.ค. 2563]
บันทึก สด.43 ผิด ... แต่ชีวิตไม่เปลี่ยน (อ่าน 66) [10 ก.ค. 2563]
ฟ้องขอให้เยียวยา...จากเหตุโคมไฟรั่วช็อตบุตรตาย ! (อ่าน 273) [10 ก.ค. 2563]