ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อภูมิภาคในจังหวัดที่มีศาลปกครองตั้งอยู่

ทุจริตเงินคนพิการ โทษพ้นจากตำแหน่ง ... ครับ ! (อ่าน 68) [20 มิ.ย. 2561]
ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ ผิดวินัยร้ายแรงครับ ! (อ่าน 68) [20 มิ.ย. 2561]
"คำสั่งรับโอน-คำสั่งตัดโอน" พนักงานเทศบาล...ต้องเป็นวันเดียวกันหรือไม่? (อ่าน 30) [20 มิ.ย. 2561]
(ไม่) ละเลยดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่... นายก อบต. (ไม่) พ้นจากตำแหน่ง !! (อ่าน 62) [26 ม.ค. 2561]
สั่งยกเลิกการสอบราคา "ด้วยวาจา" ... ถือว่าผู้เสนอราคาทราบแล้ว... ขอรับ !! (อ่าน 30) [26 ม.ค. 2561]
น้ำท่วม !! ... ถนนชำรุด เทศบาลติดป้ายเตือนด้วย .. ขอรับ ! (อ่าน 62) [13 ธ.ค. 2560]
"ถุงพลาสติกผูกปลายไม้ไผ่ แจ้งเสียงตามสาย" ... บอกเหตุ ถนนชำรุด ... แล้วครับ !! (อ่าน 37) [13 ธ.ค. 2560]
"ศาลปกครอง" ... ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงความยุติธรรมนี้ได้อย่างไร ตอนที่ 1 เขตอำนาจศาลปกครอง (อ่าน 97) [27 พ.ย. 2560]
"ศาลปกครอง" ... ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงความยุติธรรมนี้ได้อย่างไร ตอนที่ 2 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (อ่าน 43) [27 พ.ย. 2560]