ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อภูมิภาคในจังหวัดที่มีศาลปกครองตั้งอยู่

การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม... ที่ "สภาท้องถิ่น" (ไม่) ต้องอนุมัติ ? (อ่าน 177) [7 ธ.ค. 2561]
ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย...หากเกิดเหตุร้ายต้องร่วมรับผิด (อ่าน 9) [22 พ.ย. 2561]
ผู้ใหญ่บ้าน "รับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ..." ...ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 68) [2 ต.ค. 2561]
"สถานที่ขออนุญาตชนไก่" ... สำคัญต่อสุขภาพ !! (อ่าน 1) [13 ก.ย. 2561]
ไม่เข้าประชุม...แต่ไปยื่นซองสอบราคาแทนคนอื่น ผิดวินัยร้ายแรงครับ !! (อ่าน 22) [22 ส.ค. 2561]
ทุจริตเงินคนพิการ โทษพ้นจากตำแหน่ง ... ครับ ! (อ่าน 83) [20 มิ.ย. 2561]
ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ ผิดวินัยร้ายแรงครับ ! (อ่าน 36) [20 มิ.ย. 2561]
"คำสั่งรับโอน-คำสั่งตัดโอน" พนักงานเทศบาล...ต้องเป็นวันเดียวกันหรือไม่? (อ่าน 77) [20 มิ.ย. 2561]
(ไม่) ละเลยดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่... นายก อบต. (ไม่) พ้นจากตำแหน่ง !! (อ่าน 69) [26 ม.ค. 2561]
สั่งยกเลิกการสอบราคา "ด้วยวาจา" ... ถือว่าผู้เสนอราคาทราบแล้ว... ขอรับ !! (อ่าน 34) [26 ม.ค. 2561]