ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อภูมิภาคในจังหวัดที่มีศาลปกครองตั้งอยู่

ผู้ใหญ่บ้าน "รับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ..." ...ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 33) [2 ต.ค. 2561]
"สถานที่ขออนุญาตชนไก่" ... สำคัญต่อสุขภาพ !! (อ่าน 1) [13 ก.ย. 2561]
ไม่เข้าประชุม...แต่ไปยื่นซองสอบราคาแทนคนอื่น ผิดวินัยร้ายแรงครับ !! (อ่าน 19) [22 ส.ค. 2561]
ทุจริตเงินคนพิการ โทษพ้นจากตำแหน่ง ... ครับ ! (อ่าน 46) [20 มิ.ย. 2561]
ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ ผิดวินัยร้ายแรงครับ ! (อ่าน 74) [20 มิ.ย. 2561]
"คำสั่งรับโอน-คำสั่งตัดโอน" พนักงานเทศบาล...ต้องเป็นวันเดียวกันหรือไม่? (อ่าน 85) [20 มิ.ย. 2561]
(ไม่) ละเลยดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่... นายก อบต. (ไม่) พ้นจากตำแหน่ง !! (อ่าน 69) [26 ม.ค. 2561]
สั่งยกเลิกการสอบราคา "ด้วยวาจา" ... ถือว่าผู้เสนอราคาทราบแล้ว... ขอรับ !! (อ่าน 36) [26 ม.ค. 2561]
น้ำท่วม !! ... ถนนชำรุด เทศบาลติดป้ายเตือนด้วย .. ขอรับ ! (อ่าน 62) [13 ธ.ค. 2560]
"ถุงพลาสติกผูกปลายไม้ไผ่ แจ้งเสียงตามสาย" ... บอกเหตุ ถนนชำรุด ... แล้วครับ !! (อ่าน 37) [13 ธ.ค. 2560]