ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อภูมิภาคในจังหวัดที่มีศาลปกครองตั้งอยู่

มีพฤติกรรมฉันชู้สาว...แม้ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจน ผิดวินัยร้ายแรงครับ ! (อ่าน 142) [7 พ.ค. 2562]
ผู้อุทิศที่ีดินให้ราชการ ... ขอคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการด้วย (อ่าน 163) [19 เม.ย. 2562]
"กำนันผู้ใหญ่บ้าน" ใช้เท้าแตะผู้อื่น ! ถือว่าบกพร่องในความประพฤติ (อ่าน 37) [26 ก.พ. 2562]
แต่งตั้งหรือให้พ้นจาก "สารวัตรกำนัน" อำนาจใคร ? (อ่าน 304) [8 ก.พ. 2562]
การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม... ที่ "สภาท้องถิ่น" (ไม่) ต้องอนุมัติ ? (อ่าน 480) [7 ธ.ค. 2561]
ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย...หากเกิดเหตุร้ายต้องร่วมรับผิด (อ่าน 16) [22 พ.ย. 2561]
ผู้ใหญ่บ้าน "รับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ..." ...ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! (อ่าน 43) [2 ต.ค. 2561]
"สถานที่ขออนุญาตชนไก่" ... สำคัญต่อสุขภาพ !! (อ่าน 1) [13 ก.ย. 2561]
ไม่เข้าประชุม...แต่ไปยื่นซองสอบราคาแทนคนอื่น ผิดวินัยร้ายแรงครับ !! (อ่าน 32) [22 ส.ค. 2561]
ทุจริตเงินคนพิการ โทษพ้นจากตำแหน่ง ... ครับ ! (อ่าน 46) [20 มิ.ย. 2561]