ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อภูมิภาคในจังหวัดที่มีศาลปกครองตั้งอยู่

(ไม่) ละเลยดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่... นายก อบต. (ไม่) พ้นจากตำแหน่ง !! (อ่าน 61) [26 ม.ค. 2561]
สั่งยกเลิกการสอบราคา "ด้วยวาจา" ... ถือว่าผู้เสนอราคาทราบแล้ว... ขอรับ !! (อ่าน 123) [26 ม.ค. 2561]
น้ำท่วม !! ... ถนนชำรุด เทศบาลติดป้ายเตือนด้วย .. ขอรับ ! (อ่าน 56) [13 ธ.ค. 2560]
"ถุงพลาสติกผูกปลายไม้ไผ่ แจ้งเสียงตามสาย" ... บอกเหตุ ถนนชำรุด ... แล้วครับ !! (อ่าน 29) [13 ธ.ค. 2560]
"ศาลปกครอง" ... ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงความยุติธรรมนี้ได้อย่างไร ตอนที่ 1 เขตอำนาจศาลปกครอง (อ่าน 93) [27 พ.ย. 2560]
"ศาลปกครอง" ... ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงความยุติธรรมนี้ได้อย่างไร ตอนที่ 2 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (อ่าน 46) [27 พ.ย. 2560]