ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ฐานเศรษฐกิจ

นายก อบต. ตำลงให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ !! ...ต้องชำระราคา ? (อ่าน 51) [24 ก.ย. 2561]
"คณะกรรมการตรวจการจ้าง" ... ตรวจรับงานจ้าง ด้วยสายตา !! (อ่าน 15) [13 ก.ย. 2561]
กทม. ยินยอมให้เอกชนจัดหาผู้ค้ารายย่อย ... ต้องร่วมรับผิดต่อผู้จองที่เสียหาย ! (อ่าน 46) [13 ก.ย. 2561]
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามกำหนดเวลา ... หน่วยงานมีดุลพินิจไม่ต่อสัญญาจ้าง ! (อ่าน 6) [13 ก.ย. 2561]
""บันทึกขออนุมัติ" ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสัญญา ... นำมาอ้างไม่รับมอบครุภัณฑ์ไม่ได้ ?" (อ่าน 59) [22 ส.ค. 2561]
"หลักประกันซอง ... หลักประกันสัญญา" ... ต้องถูกต้องตามเงื่อนไข ครับ ! (อ่าน 27) [7 ส.ค. 2561]
การรถไฟแห่งประเทศไทย...ให้เช่าแผงค้า "ตลาดนัดจตุจักร" ได้หรือไม่ ? (อ่าน 38) [9 ก.ค. 2561]
ถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายรถตัก ... เพราะไม่ยอมไปทดลองตักผักตบชวา (อ่าน 127) [19 มิ.ย. 2561]
ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัย ... ไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้ง ครับ !! (อ่าน 101) [18 พ.ค. 2561]
คำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ... ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกคำสั่ง ครับ !! (อ่าน 49) [18 พ.ค. 2561]