ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ฐานเศรษฐกิจ

ใช้อำนาจอนุมัติเส้นทางรถโดยสารทับซ้อนกันได้ ... เพราะสาธารณะได้ประโยชน์ครับ ! (อ่าน 123) [10 เม.ย. 2561]
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล... เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบได้หรือไม่? (อ่าน 235) [2 เม.ย. 2561]
หนังสือรับรองผลงานต้องมีความน่าเชื่อถือ ... หากไม่ ! หน่วยงานยกเลิกการสอบราคาได้ ! (อ่าน 239) [14 มี.ค. 2561]
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ... แต่ออกใบอนุญาตไม่ได้ ไม่เป็นละเมิด? (อ่าน 51) [15 ก.พ. 2561]
"ค่าปรับ" เกิน 10% ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ... เรียกได้ ! ในสัญญาทางปกครอง (อ่าน 157) [17 ม.ค. 2561]
ทำตามคำแนะนำของ "เจ้าหน้าที่" แต่ผู้มีอำนาจไม่อนุญาต ... เสียหาย !! ชดใช้ด้วยครับ ! (อ่าน 135) [27 ธ.ค. 2560]
ห้ามสถานพยาบาล "ผ่าตัดลูกอันฑะ" ...กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจสั่งได้ ! (อ่าน 94) [13 ธ.ค. 2560]
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ไม่) ได้ ... เพราะ (ไม่) มีหลักฐานข้อมูลทางวิชาการและวารสาร (อ่าน 74) [27 พ.ย. 2560]