ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ฐานเศรษฐกิจ

ถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายรถตัก ... เพราะไม่ยอมไปทดลองตักผักตบชวา (อ่าน 61)   [19 มิ.ย. 2561]
ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัย ... ไม่ต้องให้โอกาสโต้แย้ง ครับ !! (อ่าน 174) [18 พ.ค. 2561]
คำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ... ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกคำสั่ง ครับ !! (อ่าน 49) [18 พ.ค. 2561]
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ... ไม่ขัดต่่อกฎหมาย คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม !! (ตอนที่ 2) (อ่าน 63) [7 พ.ค. 2561]
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ... ไม่ขัดต่่อกฎหมาย คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม !! (ตอนที่ 1) (อ่าน 50) [30 เม.ย. 2561]
ใช้อำนาจอนุมัติเส้นทางรถโดยสารทับซ้อนกันได้ ... เพราะสาธารณะได้ประโยชน์ครับ ! (อ่าน 93) [10 เม.ย. 2561]
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล... เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบได้หรือไม่? (อ่าน 254) [2 เม.ย. 2561]
หนังสือรับรองผลงานต้องมีความน่าเชื่อถือ ... หากไม่ ! หน่วยงานยกเลิกการสอบราคาได้ ! (อ่าน 247) [14 มี.ค. 2561]
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ... แต่ออกใบอนุญาตไม่ได้ ไม่เป็นละเมิด? (อ่าน 96) [15 ก.พ. 2561]
"ค่าปรับ" เกิน 10% ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ... เรียกได้ ! ในสัญญาทางปกครอง (อ่าน 266) [17 ม.ค. 2561]