ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ฐานเศรษฐกิจ

ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเทศบาล...เพราะผู้ค้าตั้งแผงลอยหน้าอาคารโดยไม่ชอบ ! (อ่าน 152) [29 ก.ย. 2563]
คำขอให้พิพากษาคดีใหม่ (คดีโฮปเวลล์) ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรับไว้พิจารณา (อ่าน 84) [29 ก.ย. 2563]
ไฟฟ้ารั่วเพราะเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าผิดวิธี : เมื่อมีผู้เสียชีวิต - ใครต้องรับผิดชอบ ? (อ่าน 130) [11 ก.ย. 2563]
"สิทธิฟ้องคดี" เมื่อหน่วยงานไม่พิจารณาคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลา (อ่าน 230) [11 ก.ย. 2563]
มูลนิธิทางศาสนา ... ฟ้องขอให้รัฐพิจารณาเงินอุดหนุนศูนย์การเรียน (อ่าน 48) [20 ส.ค. 2563]
ออกประกาศเก็บค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรม...โดยไม่มีอำนาจ (อ่าน 54) [7 ส.ค. 2563]
ซื้อเก้าอี้ราคาสูง ... เพราะไม่จัดส่งประกาศสอบราคาตามระเบียบ !! (อ่าน 374) [10 ก.ค. 2563]
ข้อพิพาทจากการเช่าที่ดินรัฐเพื่อการพาณิชย์ อยู่ในอำนาจของศาลใด ? (อ่าน 127) [10 ก.ค. 2563]
ข้อกำหนดในสัญญารับทุนการศึกษา ... สำคัญต่อผู้รับทุน (อ่าน 231) [10 ก.ค. 2563]
อายุเกิน 60 ปี จะเป็น... อธิการบดี ได้หรือไม่ !? (อ่าน 206) [10 ก.ค. 2563]