ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่...ในคดีโฮปเวลล์ (อ่าน 119) [29 ก.ย. 2563]
อาคารรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ ... แม้ครอบครองต่อมา ก็ต้องรื้อถอน ! (อ่าน 215) [20 ส.ค. 2563]
เมื่อโรงงานใหญ่จะขอตั้ง...ต้องฟังเสียงชาวบ้านก่อน !! (อ่าน 110) [10 ก.ค. 2563]
เสียหายเพราะออกหมายจับผิดตัว : ฟ้องศาลไหน !? (อ่าน 183) [10 ก.ค. 2563]
เกษียณอายุราชการ.....เป็นอธิการบดีได้หรือไม่? (อ่าน 114) [7 พ.ค. 2563]
ผู้พิการสะดุดฐานตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำที่ขวาง "เบรลบล็อก" (อ่าน 124) [7 พ.ค. 2563]
สิทธิของผู้พิการ...เมื่อมีการฟ้องห้ามก่อสร้างสะพานลอย (อ่าน 153) [8 เม.ย. 2563]
ระยะปลอดภัย...ระหว่างสถานีบริการเชื้อเพลิงรถ !! (อ่าน 82) [9 มี.ค. 2563]
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถต้องรับผิดเพียงใด !? (อ่าน 49) [19 ก.ย. 2562]
หน้าที่ดูแลผู้ต้องหา....ในเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ! (อ่าน 83) [2 ส.ค. 2562]