ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

"ตีความ ... ไม่ตรง "เจตนารมณ์" ! (อ่าน 82) [29 ส.ค. 2560]