ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วารสารข้าราชการตำรวจ

เจ้าหน้าที่การเงิน ... ทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน คณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวันต้องรับผิดหรือไม่? (อ่าน 9) [13 ก.ย. 2561]
"การรับฟังคู่กรณี" ไม่สมบูรณ์ ... แก้ไขได้ก่อนสิ้นสุดการพิจารณาอุทธรณ์ ! (อ่าน 10) [14 ส.ค. 2561]
"บุตร" ที่มีสิทธิรับ "เงินบำเหน็จตกทอด" กรณีบิดาถึงแก่ความตาย (อ่าน 69) [8 พ.ค. 2561]
ลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการตำรวจ ... กรณีนี้เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ! (อ่าน 94) [12 ก.ค. 2560]
รถของกลางสูญหายไปจากสถานที่เก็บรักษา หัวหน้าสถานีตำรวจ ... ต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 102) [12 ก.ค. 2560]