ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

"ยึดทรัพย์เพื่อชำระภาษี (ไม่) ได้ ... เพราะ (ไม่) ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ค้างภาษี" (อ่าน 97) [16 มิ.ย. 2560]