ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วารสารประกันสังคม

ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทน ... นายจ้างจะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้หรือไม่ ? (อ่าน 83) [31 ก.ค. 2560]
มีสิทธิตามกฎหมายอื่น จะมีสิทธิขอให้ "ผู้ทำละเมิด" ชดใช้ค่าเสียหายอีกหรือไม่ ? (อ่าน 33) [12 ก.ค. 2560]
สถานพยาบาลตามบัตร "ละเลยต่อหน้าที่" ไม่จ่ายคืนค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 38) [12 ก.ค. 2560]
ตั้งครรภ์แฝด แต่ "แพทย์" ตรวจไม่พบ !! ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ? (อ่าน 83) [12 ก.ค. 2560]
มีสิทธิตามกฎหมายอื่น จะมีสิทธิขอให้ "ผู้ทำละเมิด" ชดใช้ค่าเสียหายอีกหรือไม่ ? (อ่าน 170) [25 พ.ค. 2560]
"เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา" ขอข้อมูลของผู้ประกันตนไม่ได้ ...!! (อ่าน 43) [16 พ.ค. 2560]
"เจ็บป่วยอย่างไร ? ถือว่าเป็นเรื่อง "ฉุกเฉิน" !" (อ่าน 128) [9 พ.ค. 2560]