ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เว็บไซต์คมชัดลึก

"ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า ... "ทุจริต" ต้องรับผิด !" (อ่าน 28)   [19 ต.ค. 2561]
เปิดเผยข้อมูลในความครอบครองไม่ได้... ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ ครับ...? (อ่าน 30)   [19 ต.ค. 2561]
"กระแสไฟฟ้ารั่ว" จากโคมไฟสาธารณะบนเสาไฟฟ้าตามถนน คนตาย! (อ่าน 26) [10 ต.ค. 2561]
"ที่ดินยังคงถูกรุกล้ำต่อเนื่อง...ฟ้องละเมิดต่อศาลปกครองในอายุความใด !? (อ่าน 32) [5 ต.ค. 2561]
ป้ายเหล็กโฆษณาหักโค่น วางกรวยจราจรป้องกัน ... ยังไม่เพียงพอครับ ! (อ่าน 37) [13 ก.ย. 2561]
บ้านจัดสรรที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง เมื่อขายทอดตลาด นิติบุคคลหมู่บ้าน ! จะฟ้องศาลปกครองบังคับผู้รับซื้อใช้ค่าส่วนกลางได้หรือไม่? (อ่าน 30) [15 ส.ค. 2561]
เมื่อบิดาบุญธรรมไม่ใช่บิดาผู้ให้กำเนิด ปัญหาจึงเกิดตอนไปสมัครเรียนต่อ (อ่าน 17) [12 ก.ค. 2561]
ประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง ... ต้องถูกเลิกจ้าง ? (อ่าน 41) [19 มิ.ย. 2561]
"วางถังใหญ่ทาสีแดงขาว" ...ขวางจุดซ่อมแซมบนถนน !! เกิดอุบัติเหตุ ใคร ? รับผิด (อ่าน 16) [18 พ.ค. 2561]
ข้าราชการชายมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศหญิง ... ไม่ถูกลงโทษทางอาญา จะลงโทษทางวินัยได้หรือไม่ ? (อ่าน 49) [18 พ.ค. 2561]