ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เว็บไซต์คมชัดลึก

"ข้าราชการ" มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ...เมื่อมีมูลความจริง ผิดวินัยหรือไม่? (อ่าน 361) [14 ธ.ค. 2560]
ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง ... เจ้าหน้าที่ตาย ! หน่วยงานต้องรับผิด? (อ่าน 246) [14 พ.ย. 2560]
ทำท่อระบายน้ำ ... แต่ไม่มีป้ายเตือน ! เทศบาลต้องรับผิดชอบหรือไม่ ? (อ่าน 130) [7 พ.ย. 2560]
เป็น "โรคฉี่หนู" ถือเป็นกรณี "มีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควร" ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ ... หรือไม่ ? (อ่าน 65) [14 ก.ย. 2560]
"ยึดทรัพย์เพื่อชำระภาษี (ไม่) ได้ ... เพราะ (ไม่) ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ค้างภาษี" (อ่าน 37) [16 มิ.ย. 2560]
"ถูกจำคุกระหว่างอุทธรณ์ เพียง 1 วัน ... สิ้นสุดสมาชิกภาพหรือไม่ ?" (อ่าน 76) [4 พ.ค. 2560]