ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสารปัญญพัฒน์

จัดซื้อที่ดินในราคาที่ (ไม่) สูงเกินจริง ... ไม่เป็นละเมิด ! (อ่าน 174) [4 เม.ย. 2560]
มีอำนาจอนุญาติ ย่อมมีอำนาจยกเลิกให้จำหน่ายสินค้าได้ ... โดยชอบด้วย ดุลพินิจ ! (อ่าน 82) [4 ต.ค. 2559]
ยิงปืนในที่สาธารณะ ... ฝ่าฝืนความสงบ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายก อบต. ! (อ่าน 53) [9 ก.ย. 2559]
น้ำท่วม ... เหตุสุดวิสัย ที่อาจขอขยายเวลาตามสัญญาได้ (อ่าน 111) [22 เม.ย. 2559]
แค่เพียงลวนลามด้วยวาจา ... ถือว่าไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ข้าราช (อ่าน 224) [17 มี.ค. 2559]
“แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้า ... ใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป !” (อ่าน 306) [15 ก.ค. 2558]
“ลงโทษทางวินัย ... ซํ้า!! ในมูลความผิดเดียว” (อ่าน 272) [22 เม.ย. 2558]
จัดหาพัสดุโดยทุจริต ... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ! (อ่าน 91) [27 ม.ค. 2558]
“สุนัข” สัตว์เลี้ยงที่ กทม. ออก “กฎ” ควบคุม...! (อ่าน 120) [12 มิ.ย. 2557]
มีพฤติกรรม “ส่อว่าทุจริต”... สั่งย้าย (ไม่) เป็นธรรม (อ่าน 309) [12 มิ.ย. 2557]