ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสารปัญญพัฒน์

มีอำนาจอนุญาติ ย่อมมีอำนาจยกเลิกให้จำหน่ายสินค้าได้ ... โดยชอบด้วย ดุลพินิจ ! (อ่าน 76) [4 ต.ค. 2559]
ยิงปืนในที่สาธารณะ ... ฝ่าฝืนความสงบ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายก อบต. ! (อ่าน 34) [9 ก.ย. 2559]
น้ำท่วม ... เหตุสุดวิสัย ที่อาจขอขยายเวลาตามสัญญาได้ (อ่าน 88) [22 เม.ย. 2559]
แค่เพียงลวนลามด้วยวาจา ... ถือว่าไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ข้าราช (อ่าน 231) [17 มี.ค. 2559]
“แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้า ... ใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป !” (อ่าน 220) [15 ก.ค. 2558]
“ลงโทษทางวินัย ... ซํ้า!! ในมูลความผิดเดียว” (อ่าน 214) [22 เม.ย. 2558]
จัดหาพัสดุโดยทุจริต ... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ! (อ่าน 151) [27 ม.ค. 2558]
“สุนัข” สัตว์เลี้ยงที่ กทม. ออก “กฎ” ควบคุม...! (อ่าน 118) [12 มิ.ย. 2557]
มีพฤติกรรม “ส่อว่าทุจริต”... สั่งย้าย (ไม่) เป็นธรรม (อ่าน 172) [12 มิ.ย. 2557]
เมื่อกฎหมายอืนกำหนดขั้นตอนไว้ ... ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ (อ่าน 163) [10 มี.ค. 2557]