ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน

"ล้างมลทิน ไม่ลบล้างการกระทำความผิด หมดสิทธิเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน !" (อ่าน 62) [5 ต.ค. 2561]
เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน "รถยนต์ส่วนตัว" โดยใช้สิทธิ...ราชการ ! (อ่าน 62) [13 ก.ย. 2561]
"ไม่อนุมัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเดินทางไปดูงานต่างประเทศ...เพราะจำเป็นครับ!" (อ่าน 11) [22 ส.ค. 2561]
จัดซื้อกล้องวงจรปิดผิดหมวดรายจ่าย ... ปลัดเทศบาลต้องรับผิดเพราะเหตุละเมิดหรือไม่ ! (อ่าน 58) [14 ส.ค. 2561]
ผู้ใหญ่บ้าน ... ไม่นำเงินไปบริจาคตามมติคณะกรรมการหมู่บ้านและบริหารโครงการประปาไม่โปร่งใส !! ผิดวินัยร้ายแรง !! (อ่าน 80) [19 มิ.ย. 2561]
"เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน" !! จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ... ไม่ใช่เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย (อ่าน 52) [18 พ.ค. 2561]
มี "เหตุเพียงพอ" ก็สั่งให้ประจำเทศบาลได้ ครับ ! (อ่าน 59) [18 พ.ค. 2561]
จับสลากเลือกผู้ใหญ่บ้านผิดขั้นตอน ... การเลือก (ไม่) ชอบหรือไม่ ? (อ่าน 42) [18 พ.ค. 2561]
เพลิงไหม้บ่อขยะ ลามติดที่ทำกินเอกชน ... เทศบาลต้องรับผิด ?! (อ่าน 36) [18 พ.ค. 2561]
กฎหมายให้ "ความคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริต" เมื่อสุจริต ครับ! (อ่าน 252) [20 ก.พ. 2561]