ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน

""ป้ายหาเสียง" .... ไม่ได้ทำให้ราษฎรเข้าใจผิดในตัวผู้สมัคร !" (อ่าน 55) [18 ธ.ค. 2561]
"ก่อสร้างศาลพระภูมิ ... โครงการที่ (ไม่) จำเป็นเร่งด่วน ?" (อ่าน 140) [7 ธ.ค. 2561]
"แพทย์ประจำตำบล" ... คัดเลือกอย่างไรและจำเป็นต้องมีหรือไม่ ? (อ่าน 34) [30 ต.ค. 2561]
"ล้างมลทิน ไม่ลบล้างการกระทำความผิด หมดสิทธิเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน !" (อ่าน 11) [5 ต.ค. 2561]
เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน "รถยนต์ส่วนตัว" โดยใช้สิทธิ...ราชการ ! (อ่าน 22) [13 ก.ย. 2561]
"ไม่อนุมัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเดินทางไปดูงานต่างประเทศ...เพราะจำเป็นครับ!" (อ่าน 15) [22 ส.ค. 2561]
จัดซื้อกล้องวงจรปิดผิดหมวดรายจ่าย ... ปลัดเทศบาลต้องรับผิดเพราะเหตุละเมิดหรือไม่ ! (อ่าน 17) [14 ส.ค. 2561]
ผู้ใหญ่บ้าน ... ไม่นำเงินไปบริจาคตามมติคณะกรรมการหมู่บ้านและบริหารโครงการประปาไม่โปร่งใส !! ผิดวินัยร้ายแรง !! (อ่าน 82) [19 มิ.ย. 2561]
"เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน" !! จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ... ไม่ใช่เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย (อ่าน 54) [18 พ.ค. 2561]
มี "เหตุเพียงพอ" ก็สั่งให้ประจำเทศบาลได้ ครับ ! (อ่าน 58) [18 พ.ค. 2561]