ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน

“ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน” ต้องคดีอาญาขณะดำรงตำแหน่งต้องพ้นจากตำแหน่ง ... แต่ไม่ต้องคืนเงิน ? (อ่าน 114) [30 เม.ย. 2562]
คะแนน "สอบสัมภาษณ์" เข้ารับราชการ ... ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (อ่าน 37) [5 เม.ย. 2562]
ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ... อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ! (อ่าน 273) [26 ก.พ. 2562]
""ป้ายหาเสียง" .... ไม่ได้ทำให้ราษฎรเข้าใจผิดในตัวผู้สมัคร !" (อ่าน 133) [18 ธ.ค. 2561]
"ก่อสร้างศาลพระภูมิ ... โครงการที่ (ไม่) จำเป็นเร่งด่วน ?" (อ่าน 281) [7 ธ.ค. 2561]
"แพทย์ประจำตำบล" ... คัดเลือกอย่างไรและจำเป็นต้องมีหรือไม่ ? (อ่าน 17) [30 ต.ค. 2561]
"ล้างมลทิน ไม่ลบล้างการกระทำความผิด หมดสิทธิเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน !" (อ่าน 73) [5 ต.ค. 2561]
เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน "รถยนต์ส่วนตัว" โดยใช้สิทธิ...ราชการ ! (อ่าน 113) [13 ก.ย. 2561]
"ไม่อนุมัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเดินทางไปดูงานต่างประเทศ...เพราะจำเป็นครับ!" (อ่าน 7) [22 ส.ค. 2561]
จัดซื้อกล้องวงจรปิดผิดหมวดรายจ่าย ... ปลัดเทศบาลต้องรับผิดเพราะเหตุละเมิดหรือไม่ ! (อ่าน 2) [14 ส.ค. 2561]