ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสาร กรมประชาสัมพันธ์

สั่งให้ช่วยราชการต่าง อบต. ... ทำได้ ถ้ามีเหตุ จำเป็น (อ่าน 83) [14 ธ.ค. 2559]
หนังสือราชการปลอม มองเห็นได้ ... แต่ไม่ตรวจสอบ ! (อ่าน 102) [14 ธ.ค. 2559]
เจ้าหน้าที่ตายก่อนออกคำสั่งหน่วยงานของรัฐไม่มีอำนาจตาม พ.ร.บ. ละเมิดฯ 2539 ! ออกคำสั่งให้ทายาชดใช้ ! (อ่าน 56) [6 ต.ค. 2559]
ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำ การประปารับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 28) [6 ต.ค. 2559]
การควบคุมตรวจสอบ คำสั่งทางปกครอง ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง (อ่าน 230) [5 ต.ค. 2559]
อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ละเมิด แต่ไม่ต้องชดใช้คืน ! (อ่าน 153) [25 พ.ค. 2559]
ขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ... เพราะความบกพร่องของหน่วยงาน !! (อ่าน 120) [22 เม.ย. 2559]
ค่ากระแสไฟฟ้า เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ... ใคร ? ต้องรับผิด (อ่าน 123) [21 เม.ย. 2559]
เข้าใจว่าต่อเติมอาคารได้ ... แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่สั่งให้รื้อถอน (อ่าน 55) [21 เม.ย. 2559]
บ้านพักของทางราชการไม่ว่างและชำรุด ... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ ? (อ่าน 91) [21 เม.ย. 2559]