ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ วารสาร กรมประชาสัมพันธ์

""ข้าราชการ" มีคุณสมบัติ ... แต่ส่วนราชการมีดุลพินิจ "ใม่อนุมัติ" ให้ลาศึกษาได้" (อ่าน 122) [5 ก.ค. 2560]
สั่งให้ช่วยราชการต่าง อบต. ... ทำได้ ถ้ามีเหตุ "จำเป็น" (อ่าน 113) [14 ธ.ค. 2559]
หนังสือราชการปลอม มองเห็นได้ ... แต่ไม่ตรวจสอบ ! (อ่าน 98) [14 ธ.ค. 2559]
เจ้าหน้าที่ตายก่อนออกคำสั่งหน่วยงานของรัฐไม่มีอำนาจตาม พ.ร.บ. ละเมิดฯ 2539 ! ออกคำสั่งให้ทายาชดใช้ ! (อ่าน 57) [6 ต.ค. 2559]
ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา "ไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำ" การประปารับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 24) [6 ต.ค. 2559]
การควบคุมตรวจสอบ "คำสั่งทางปกครอง" ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง (อ่าน 271) [5 ต.ค. 2559]
อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ "ละเมิด" แต่ไม่ต้องชดใช้คืน ! (อ่าน 173) [25 พ.ค. 2559]
ขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ... เพราะความบกพร่องของหน่วยงาน !! (อ่าน 108) [22 เม.ย. 2559]
"ค่ากระแสไฟฟ้า" เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ... ใคร ? ต้องรับผิด (อ่าน 128) [21 เม.ย. 2559]
เข้าใจว่าต่อเติมอาคารได้ ... แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่สั่งให้รื้อถอน (อ่าน 70) [21 เม.ย. 2559]