ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. ส่องใต้

การรถไฟ...ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารอย่างเพียงพอแล้ว! (อ่าน 34) [10 ต.ค. 2561]
เปิดเผย "กระดาษข้อสอบพร้อมเฉลย" ให้หนู (ไม่) ได้ค่ะ ! (อ่าน 16) [13 ก.ย. 2561]
ระยะเวลา ... สำคัญต่อการเยียวยาความเสียหายจากการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง ... ค่ะ ! (อ่าน 58) [13 ก.ย. 2561]
แจ้งเตือนให้ระวัง "ทาง" ไม่ชัดเจน & ผู้ขับขี่มีส่วนประมาท ... ต้องรับผิดด้วยกัน !! (อ่าน 62) [14 ส.ค. 2561]
ผลประโยชน์ทับซ้อน...! ข้อต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 49) [9 ก.ค. 2561]
เทศบาลเปิดประตูระบายน้ำ... กำแพงกันดินชาวบ้านทรุด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ? (อ่าน 83) [14 ก.ย. 2560]
ไม่อนุญาตจัดตั้งตลาดนัด ... แต่ใช้ "ดุลพินิจ" ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (อ่าน 362) [14 ก.ย. 2560]
แสดงตนเป็นผู้รับจ้าง ... ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือไม่ ? (อ่าน 302) [14 ก.ย. 2560]
ผู้ซื้อที่ดินโดยสุจริต ... เสียหาย ! เพราะโฉนดที่ดินถูกเพิกถอน (อ่าน 67) [14 ก.ย. 2560]
"บิดา" ... ฟ้องเพิกถอนคำสั่งไล่ "ลูกชาย" ออกจากราชการได้หรือไม่ ? (อ่าน 177) [14 ก.ย. 2560]