ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. บ้านเมือง

บรรพชาเป็นสามเณรหลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง ... สิ้นสุดสมาชิกภาพหรือไม่ ? (อ่าน 15) [28 ธ.ค. 2559]
ไม่ระงับ "กลิ่นขี้หมู" ให้หมดสิ้น ... ถือไม่ได้ว่าระงับเหตุรำคาญ ! (อ่าน 337) [19 ธ.ค. 2559]
ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ (อ่าน 443) [14 ธ.ค. 2559]
เด็กจมน้ำเสียชีวิตในสระว่ายน้ำเทศบาล ... เทศบาลรับผิดชอบ ? (อ่าน 127) [7 ธ.ค. 2559]
เป็นทนายความ แต่ไม่ติดตามคดี ... ประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ครับ ! (อ่าน 147) [21 พ.ย. 2559]
ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ... ต้องเหมือนเดิมครับ ! (อ่าน 208) [14 พ.ย. 2559]
สะดุดทางเท้าล้ม ... เพราะไม่ระมัดระวัง ! (อ่าน 244) [7 พ.ย. 2559]
ข้าราชการยักยอกเงิน คืนแล้ว (ไม่) ต้องรับผิดทางวินัย ! (อ่าน 138) [31 ต.ค. 2559]
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น "น้อย" คำถาม "ปิด" ถือไม่ได้ว่ารับฟัง ! (อ่าน 37) [25 ต.ค. 2559]
ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ... เหตุใด ไม่ดำเนินการตามเวลา ! (อ่าน 218) [17 ต.ค. 2559]