ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ. อปท. นิวส์

ขับรถตกสระน้ำ : ผู้ขับขี่หรือหน่วยงานของรัฐ ใครกัน...ประมาทเลินเล่อ !? (อ่าน 101) [27 ก.พ. 2560]
หัวหน้าคลังต้งอทำอย่างไร ? : เมื่อผู้ยืมเงินทดรองราชการ ไม่ยอมคืนเงินเหลือจ่าย (อ่าน 49) [15 ก.พ. 2560]
ถนนชำรุด แค่ปักถุงพลาสติกแจ้งเตือน : ไ่ม่เพียงพอแก่การป้องกันเหตุ! (อ่าน 238) [6 ก.พ. 2560]
ใช้ทางสัญจรโดยเจ้าของไม่ขัดขวาง : ถือเป็นทางสาธารณะ !? (อ่าน 75) [2 พ.ย. 2559]
ถูกปลด !! เพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง (อ่าน 141) [10 ต.ค. 2559]
สั่งให้เกษียณอายุ โดยไม่ตรวจสอบปีเกิด : เป็นละเมิดทางปกครอง ! (อ่าน 12) [7 ก.ย. 2559]
ละเมิด : เหตุเกิดจากผู้หวังดี แต่ประสงสค์ร้าย ! (อ่าน 204) [8 ส.ค. 2559]
ถมดินในที่ตัวเอง แต่สร้างความอลเวงให้เพื่อนบ้าน (อ่าน 199) [8 ส.ค. 2559]
ผู้รับทุน เป็นกรรมการคัดเลือกทุน : ขัดหลักความเป็นกลาง (อ่าน 81) [3 พ.ค. 2559]
สิทธิในการฟ้องคดี ... เมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับ เหตุรำคาญ (อ่าน 180) [28 เม.ย. 2559]