ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ.ไทยโพสต์

สัญญาชำระค่าบริการ e-Auction เป็นสัญญาทางปกครอง (อ่าน 12) [29 ก.ย. 2563]
ผลของการเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ! (อ่าน 281) [7 ส.ค. 2563]
ผลของการซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. : เป็นโมฆะหรือไม่ ? (อ่าน 43) [10 ก.ค. 2563]
แผ่นพับโฆษณาขายบ้าน มีผลผูกพันเพียงใด ? (อ่าน 29) [27 พ.ค. 2563]
สิทธิข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา...ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย (อ่าน 88) [11 ธ.ค. 2562]
ร้องนายทะเบียนฯ... เหตุถูกเชิดให้เป็น “กรรมการบริษัท” โดยไม่ชอบ ! (อ่าน 204) [6 ก.ย. 2562]
"ครู" ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ... สอบตก (อ่าน 857) [9 ก.ค. 2562]
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของศาลปกครอง กรณีทนายความประพฤติผิด "มรรยาททนายความ" (อ่าน 282) [28 มี.ค. 2562]
ใช้เครื่องสูบน้ำต่อตรงโดยไม่มีถังพัก : ผิดเงื่อนไขสัญญาการใช้น้ำ (อ่าน 62) [18 มี.ค. 2562]
สิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ... กรณีผู้ป่วยได้รับความเสียหายจาก "แพทย์" (อ่าน 11) [8 ก.พ. 2562]