ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สื่อ นสพ.ไทยโพสต์

การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของศาลปกครอง กรณีทนายความประพฤติผิด "มรรยาททนายความ" (อ่าน 75) [28 มี.ค. 2562]
ใช้เครื่องสูบน้ำต่อตรงโดยไม่มีถังพัก : ผิดเงื่อนไขสัญญาการใช้น้ำ (อ่าน 59) [18 มี.ค. 2562]
สิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ... กรณีผู้ป่วยได้รับความเสียหายจาก "แพทย์" (อ่าน 2) [8 ก.พ. 2562]
"เจ้าของอาคารเดิมไม่ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ... ผู้ครอบครองอาคารคนใหม่ไม่พ้นผิด" (อ่าน 10) [26 ธ.ค. 2561]
ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ : ถ้ามีมูลเพียงพอ !! (อ่าน 139) [2 ต.ค. 2561]
รับซื้อฝาก ยันยันยอมรับความเสี่ยงในสัญญาขายฝาก ... ต้องรับความเสี่ยงนั้น ! (อ่าน 27) [11 ก.ย. 2561]
ฟ้องศาลไหน ? หากเสียหาย เพราะ...จับผิดตัว ! (อ่าน 55) [18 พ.ค. 2561]
"ความน่าเชื่อถือในสรรพคุณ" ... เงื่อนไขหลักในการขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (อ่าน 11) [18 พ.ค. 2561]
องค์ประกอบกรรมการไม่ครบ ! : ส่งผลให้คำสั่งลงโทษไม่ชอบ ! (อ่าน 117) [1 พ.ค. 2561]
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐ เมื่อถูกกระทำละเมิด ! (อ่าน 327) [20 ก.พ. 2561]