ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง

"ไม่แจ้งว่าอุทธรณ์ต่อใคร ! มีผลอย่างไรต่อระยะเวลาอุทธรณ์ ? (อ่าน 279) [2 พ.ค. 2560]
ไม่พอใจคำสั่ง ฟ้องเพิกถอน (ไม่) ได้ ถ้าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ (อ่าน 94) [11 ก.ค. 2559]
คำอุทธรณ์ไม่ได้ลงลายชื่อ ... หน่วยงานต้องแนะนำให้แก้ไขครับ ! (อ่าน 96) [21 มิ.ย. 2559]
อายัดบัญชี ... ทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย ! (อ่าน 72) [12 ก.พ. 2559]
ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน ... ถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่ ? (อ่าน 82) [6 ม.ค. 2559]
“ระยะเวลา” การพิจารณาอุทธรณ์ ... ขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อการใช้สิทธิฟ้องคดีปกครอง ! (อ่าน 218) [29 ธ.ค. 2558]
“การนับเวลาใช้สิทธิฟ้องคดี” เมื่อเจ้าหน้าที่ “ไม่แจ้ง”ขยายเวลาอุทธรณ์ (อ่าน 128) [8 ธ.ค. 2558]
“อุทธรณ์” แล้วหรือไม่ ? หาก ... ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง (อ่าน 352) [28 ต.ค. 2558]
“เพื่อนบ้านติดกัน” รับคำสั่งลงโทษไว้แทน ... ชอบหรือไม่ ? (อ่าน 248) [26 ส.ค. 2558]
มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ให้แจ้งคำสั่งไปยังภูมิลำเนา...!! (อ่าน 87) [15 พ.ค. 2558]