ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การศึกษา/ศาสนา

“หลักสูตร” ที่ไม่เปลี่ยนแปลง ... (ไม่) กระทบต่อ “ชื่อปริญญา” ที่เปลี่ยนไป (อ่าน 55) [16 พ.ย. 2559]
(ไม่) เดือดร้อน !... เพราะย้ายอาคารเรียน (อ่าน 104) [30 พ.ค. 2559]
เปลี่ยนใจเข้าเรียนที่อื่น ... ขอคืน “ค่าบำรุงการศึกษา” ได้ไหมครับ ? (อ่าน 84) [21 ม.ค. 2558]
นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ ... คำตอบคือติด F และพักการเรียน (อ่าน 101) [30 เม.ย. 2557]
เจตนา พกตำราเข้าห้องสอบเมื่อไม่ได้ใช้ตอบ...เหตุใด ? ต้องติด F ครับ (อ่าน 76) [8 ส.ค. 2556]
จำกัดอายุ...แต่ไม่จำกัดสิทธิเกินจำเป็นตามรัฐธรรมนูญ (อ่าน 78) [11 มิ.ย. 2556]
หนูสอบไม่ผ่าน…ฟ้องศาลตรวจสอบอาจารย์ได้ไหม ???/ครองธรรม (อ่าน 121) [28 ธ.ค. 2555]
พ้นสภาพนักศึกษา...เพราะเป็นโรคจิต (อ่าน 43) [20 ธ.ค. 2555]
อนาคต(เกือบ) ดับ...เพราะแอบถ่าย (อ่าน 62) [12 ธ.ค. 2555]
ทุน...เจ้าปัญหา (อ่าน 66) [12 ธ.ค. 2555]