ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ (อ่าน 84) [18 มิ.ย. 2563]
อายุเกิน 60 ปี ไม่ต้องห้ามเป็นอธิการบดี มรภ. ธนบุรี (อ่าน 77) [27 พ.ค. 2563]
เกษียณอายุราชการ.....เป็นอธิการบดีได้หรือไม่? (อ่าน 95) [7 พ.ค. 2563]
สั่งให้พันตำแหน่งได้....เมื่อหมดความไว้วางใจในการทำงานแล้ว (อ่าน 45) [27 เม.ย. 2563]
กำหนดเกรดเฉลี่ยเพื่อสมัครเป็นอาจารย์ .... เป็นธรรมหรือไม่? (อ่าน 400) [9 ม.ค. 2563]
ถูกให้ออกจากราชการเพราะใช้หลักฐาน สด. 43 ปลอม ! (อ่าน 44) [9 ธ.ค. 2562]
นายก อบต. อุปสมบทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พ้นจากตำแหน่งหรือไม่ ? (อ่าน 84) [13 พ.ย. 2562]
การลงโทษทางวินัย ต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำผิด !! (อ่าน 143) [18 ต.ค. 2562]
บรรพชาเป็นสามเณร สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภา อบต. หรือไม่ ? (อ่าน 29) [18 ต.ค. 2562]
ให้รองอธิการบดีพ้นตำแหน่ง ... ต้องสอบสวนก่อนหรือไม่ (อ่าน 263) [18 ต.ค. 2562]