ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

นายก อบต. อุปสมบทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พ้นจากตำแหน่งหรือไม่ ? (อ่าน 12)   [13 พ.ย. 2562]
การลงโทษทางวินัย ต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำผิด !! (อ่าน 164) [18 ต.ค. 2562]
บรรพชาเป็นสามเณร สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภา อบต. หรือไม่ ? (อ่าน 71) [18 ต.ค. 2562]
ให้รองอธิการบดีพ้นตำแหน่ง ... ต้องสอบสวนก่อนหรือไม่ (อ่าน 63) [18 ต.ค. 2562]
แต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติ ... หน่วยงานมีอำนาจให้ออกจากราชการได้ (อ่าน 234) [13 ก.ย. 2562]
กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน : ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อ่าน 247) [16 ส.ค. 2562]
รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ ! (อ่าน 67) [17 มิ.ย. 2562]
หนังสือลาออกไม่ชอบ ... เพราะลงชื่อลูกจ้างไว้ก่อน แต่หน่วยงานเป็นผู้กรอกรายละเอียด ! (อ่าน 37) [14 พ.ค. 2562]
คะแนน "สอบสัมภาษณ์" เข้ารับราชการ ... ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (อ่าน 65) [5 เม.ย. 2562]
ไม่ต่อสัญญาจ้าง : เพราะอยากกระจายรายได้ให้คนอื่นบ้าง...จะได้ไหม !? (อ่าน 724) [18 มี.ค. 2562]