ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

สั่งให้ช่วยราชการต่าง อบต. ... ทำได้ ถ้ามีเหตุ จำเป็น (อ่าน 79) [14 ธ.ค. 2559]
ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ (อ่าน 187) [14 ธ.ค. 2559]
การใช้ดุลพินิจพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ (อ่าน 31) [2 พ.ย. 2559]
เป็นกรรมการสอบ แต่กำหนดระยะเวลารายงานตัวไม่ถูกต้อง ... ต้องรับผิดทางวินัยครับ ! (อ่าน 95) [3 ส.ค. 2559]
รอยสักกลางหลังลบออกไม่หมด ... คุณสมบัติ (ไม่) ต้องห้ามเข้ารับราชการตำรวจ ! (อ่าน 69) [27 มิ.ย. 2559]
มาทำงานสายเกินกำหนด ... หมดสิทธิเลื่อนขั้นเงืนเดือน ! (อ่าน 119) [28 เม.ย. 2559]
การประเมินสมรรถภาพ เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการอัยการ (อ่าน 93) [26 เม.ย. 2559]
ระบายรหัสประจำตัวสอบผิด ไม่ตัดสิทธิ คะแนนสอบ (อ่าน 90) [21 มี.ค. 2559]
คำสั่งย้าย ... (ไม่) ต้องให้โอกาสคู่กรณีชี้แจง ครับ ! (อ่าน 164) [24 ก.พ. 2559]
ข้อจำกัดการใช้ดุลพินิจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ (อ่าน 100) [29 ม.ค. 2559]