ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

คำสั่งย้ายลักษณะใด? ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ ! (อ่าน 160) [11 ก.ค. 2560]
"สอบได้... แต่หน่วยงานเปลี่ยนใจ - ไม่ทำสัญญาจ้าง ได้หรือ !? (อ่าน 55) [13 มิ.ย. 2560]
สั่งให้ช่วยราชการต่าง อบต. ... ทำได้ ถ้ามีเหตุ "จำเป็น" (อ่าน 95) [14 ธ.ค. 2559]
ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ (อ่าน 138) [14 ธ.ค. 2559]
การใช้ดุลพินิจพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ (อ่าน 45) [2 พ.ย. 2559]
เป็นกรรมการสอบ แต่กำหนดระยะเวลารายงานตัวไม่ถูกต้อง ... ต้องรับผิดทางวินัยครับ ! (อ่าน 160) [3 ส.ค. 2559]
รอยสักกลางหลังลบออกไม่หมด ... คุณสมบัติ (ไม่) ต้องห้ามเข้ารับราชการตำรวจ ! (อ่าน 69) [27 มิ.ย. 2559]
มาทำงานสายเกินกำหนด ... หมดสิทธิเลื่อนขั้นเงืนเดือน ! (อ่าน 134) [28 เม.ย. 2559]
"การประเมินสมรรถภาพ" เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการอัยการ (อ่าน 116) [26 เม.ย. 2559]
ระบายรหัสประจำตัวสอบผิด "ไม่ตัดสิทธิ" คะแนนสอบ (อ่าน 74) [21 มี.ค. 2559]