ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

สั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้...เมื่อหมดความไว้วางใจในการทำงานแล้ว (อ่าน 481) [10 ก.ค. 2563]
อายุเกิน 60 ปี จะเป็น... อธิการบดี ได้หรือไม่ !? (อ่าน 263) [10 ก.ค. 2563]
สั่งให้ออกจากราชการโดยอาศัยข้อมูลเชิงสถิติ ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ (อ่าน 265) [10 ก.ค. 2563]
ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ (อ่าน 77) [18 มิ.ย. 2563]
อายุเกิน 60 ปี ไม่ต้องห้ามเป็นอธิการบดี มรภ. ธนบุรี (อ่าน 47) [27 พ.ค. 2563]
เกษียณอายุราชการ.....เป็นอธิการบดีได้หรือไม่? (อ่าน 85) [7 พ.ค. 2563]
สั่งให้พันตำแหน่งได้....เมื่อหมดความไว้วางใจในการทำงานแล้ว (อ่าน 73) [27 เม.ย. 2563]
กำหนดเกรดเฉลี่ยเพื่อสมัครเป็นอาจารย์ .... เป็นธรรมหรือไม่? (อ่าน 579) [9 ม.ค. 2563]
ถูกให้ออกจากราชการเพราะใช้หลักฐาน สด. 43 ปลอม ! (อ่าน 36) [9 ธ.ค. 2562]
นายก อบต. อุปสมบทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พ้นจากตำแหน่งหรือไม่ ? (อ่าน 14) [13 พ.ย. 2562]