ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

สิทธิฟ้องคดีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่แจ้งเมื่อพ้นระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ (อ่าน 71) [23 พ.ค. 2560]
เจ้าหน้าที่ แนะนไ ให้ย้ายไก่ออกจากพื้นที่ ... ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ? (อ่าน 139) [23 ก.พ. 2560]
สถานะทางการเงิน ... อันอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (อ่าน 144) [2 พ.ค. 2559]
ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ... ต้อง ร้องเรียน ก่อนฟ้องคดีปกครอง ? (อ่าน 170) [25 เม.ย. 2559]
“ระยะเวลา” การพิจารณาอุทธรณ์ ... ขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อการใช้สิทธิฟ้องคดีปกครอง ! (อ่าน 107) [29 ธ.ค. 2558]
“อุทธรณ์” แล้วหรือไม่ ? หาก ... ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง (อ่าน 207) [28 ต.ค. 2558]
สมาชิก อบต. กับสิทธิฟ้องคดีเพื่อควบคุมการบริหารงานของนายก อบต. (อ่าน 42) [16 ต.ค. 2557]
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องเพิกถอน “กฎ” (อ่าน 189) [16 ต.ค. 2557]
บ้านทรุดเพราะสร้างบ่อสูบน้ำ...หน่วยงานต้องชดใช้ ! (อ่าน 96) [19 ก.ย. 2557]
“สุนัข” สัตว์เลี้ยงที่ กทม. ออก “กฎ” ควบคุม...! (อ่าน 145) [12 มิ.ย. 2557]