ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

ฟ้องปกป้องประโยชน์สาธารณะ...ไม่มีระยะเวลานะครับ (อ่าน 26) [10 ก.ค. 2563]
ฤกษ์งามยามดี...แต่ฟ้องคดีต้องไม่พ้นระยะเวลาตามกฎหมาย (อ่าน 94) [22 มิ.ย. 2563]
คำสั่งทางปกครองต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องนะครับ ! (อ่าน 97) [22 มิ.ย. 2563]
ระยะเวลาฟ้องคดี....กรณีหน่วยงานไม่แจ้งขยายเวลาอุทธรณ์ภายในกำหนด ! (อ่าน 100) [4 มี.ค. 2563]
ต้องทำอย่างไร ? เมื่อศาลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ตามที่ขอ (อ่าน 85) [24 ม.ค. 2563]
ฟ้องเพิกถอนประกาศผลสอบ ต้องอุทธรณ์ก่อนหรือไม่? (อ่าน 30) [17 ม.ค. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (อ่าน 80) [9 ม.ค. 2563]
ไม่พอใจคำแนะนำเจ้าหน้าที่...ฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ??? (อ่าน 105) [30 ส.ค. 2562]
สิทธิฟ้องคดีปกครองในฐานะผู้พิทักษ์ของ “คนเสมือนไร้ความสามารถ” (อ่าน 34) [30 ส.ค. 2562]
ปักป้ายว่าเขตอนุรักษ์ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ฟ้องศาลขอให้เพิกถอนประกาสได้ไหม ? (อ่าน 29) [12 ก.ค. 2562]