ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

ที่ดินอยู่ในโครงการที่จะถูกเวนคืน...ถือว่าเดือดร้อนเสียหายแล้วหรือไม่ ? (อ่าน 86) [13 ม.ค. 2564]
รพ. ไม่ให้ข้อมูลการรักษาบุตรชายที่เสียชีวิต ... จะใช้สิทธิฟ้องคดีเลยได้ไหม ? (อ่าน 11) [28 ธ.ค. 2563]
ลงโทษแค่ภาคทัณฑ์ : ฟ้องศาลเพิ่มโทษได้ไหม ? (อ่าน 117) [4 ธ.ค. 2563]
ยื่นคำฟ้อง-คำอุทธรณ์ ผ่านทางไปรษณีย์เอกชนได้หรือไม่ ? (อ่าน 115) [4 ธ.ค. 2563]
ระยะเวลาฟ้องคดี ... กรณีเจ้าพนักงานที่ดินไม่ออกโฉนดให้เนื่องจากมีผู้คัดค้าน ! (อ่าน 165) [2 พ.ย. 2563]
อบต. พิพาทกันเอง ฟ้องคดีต่อศาลทันทีได้หรือไม่ ? (อ่าน 221) [29 ก.ย. 2563]
"สิทธิฟ้องคดี" เมื่อหน่วยงานไม่พิจารณาคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลา (อ่าน 524) [11 ก.ย. 2563]
ฟ้องติดตามเอาทรัพย์คืน : การฟ้องที่ไม่มีกำหนดเวลา (อ่าน 18) [20 ส.ค. 2563]
ฟ้องปกป้องประโยชน์สาธารณะ...ไม่มีระยะเวลานะครับ (อ่าน 30) [10 ก.ค. 2563]
ฤกษ์งามยามดี...แต่ฟ้องคดีต้องไม่พ้นระยะเวลาตามกฎหมาย (อ่าน 129) [22 มิ.ย. 2563]