ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

ผู้ปกครอง...ฟ้องเพิกถอนระเบียบการนำรถเข้า - ออกมหาวิทยาลัย (อ่าน 83) [2 เม.ย. 2564]
ศาลปกครองรับฟ้อง “คดี ครม. มีมติขยายเวลาสัมปทานทางด่วนศรีรัช – อุดรรัถยา” (อ่าน 24) [23 มี.ค. 2564]
วันที่รู้ถึงเหตุฟ้องคดี ... กรณีเทศบาลสร้างรั้วปิดทางเข้า – ออก สู่ถนนสาธารณะ (อ่าน 18) [23 มี.ค. 2564]
ฟ้องผู้ว่าฯ ให้แก้ไขปัญหาสุนัขเห่าหอนเสียงดัง...ได้หรือ ? (อ่าน 60) [11 มี.ค. 2564]
สิทธิฟ้องคดี : กรณี ครม. มีมติให้ขยายเวลาสัมปทานทางด่วน !? (อ่าน 56) [11 มี.ค. 2564]
คำสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ต้องแจ้งไปยังที่ทำงานหรือไม่ ? (อ่าน 38) [11 มี.ค. 2564]
กำหนดเวลาฟ้องเพิกถอน "ข้อบัญญัติท้องถิ่น" (อ่าน 127) [29 ม.ค. 2564]
ที่ดินอยู่ในโครงการที่จะถูกเวนคืน...ถือว่าเดือดร้อนเสียหายแล้วหรือไม่ ? (อ่าน 192) [13 ม.ค. 2564]
รพ. ไม่ให้ข้อมูลการรักษาบุตรชายที่เสียชีวิต ... จะใช้สิทธิฟ้องคดีเลยได้ไหม ? (อ่าน 40) [28 ธ.ค. 2563]
ลงโทษแค่ภาคทัณฑ์ : ฟ้องศาลเพิ่มโทษได้ไหม ? (อ่าน 202) [4 ธ.ค. 2563]